fbpx
22 oktober 2009–1 november 2009

Ebba Bohlin och Jakob Simonson

Utställning med årets P.A.N.K.-stipendiater Ebba Bohlin och Jakob Simonson

Ebba Bohlin, Här – inte här, 2009
Här – inte här

Lokalen som Marabouparken för tillfället disponerar är en f d missionskyrka. Ebba Bohlin har nu i snart ett år haft ateljé i huset och gör nu en platsspecifik installation som både berör det faktiska rummet i utställningssalen och en annan kyrkobyggnad: Engelsbrektskyrkan.

I Ebba Bohlins konstnärliga verksamhet återkommer en fascination för materialitet och ett självbiografiskt utforskande av existentiella frågor. Utgångspunkten är ofta rumslighet både i natur och arkitektur, men tonvikten läggs på ett poetiskt, abstrakt plan.

Ebba Bohlin har under det senaste året ställt ut på Nordin Gallery (Vändningen), Bonniers Konsthall (Rumstering) samt i Norge och Litauen. Hon har nyligen tilldelats arbetsstipendium från Konstnärsnämnden och arbetar med ett projekt för Statens Konstråd inför 2011. 2008 tog hon magisterexamen från Konstfack.

Jakom Simonson, Untitled (Projection), 2009
Jakom Simonson, Untitled (Projection), 2009

Untitled (Projection)

I Jakob Simonsons Untitled (Projection) (2008) projiceras figurer på och genom en projektionsduk. Duken är uppspänd på en ram och står fritt i rummet så att betraktaren kan se ”bakom” bildytan. Från ena hållet framstår det som om någon rör sig bakom ytan. Från en annan vinkel blir det tydligt att det är just en bild. Torrt och enkelt, med en avskalad mystik som bottnar i det upplevda mötet med en mänsklig gestalt, avtäcks den process genom vilken vi ständigt förhandlar med oss själva i mötet med en målning eller en bild: ”Detta är en bild, detta är inte verklighet” samtidigt som vi tjusas av illusionen.

Jakob Simonsons arbete gestaltar sig ofta som installationer och skulpturer med tydliga inslag av måleri. Simonson intresserar sig för måleriet som fysisk yta/bildrum å ena sidan och som struktur i det fysiska rummet/landskapet å den andra.

Simonson har under det senaste året ställt ut på bl a Malmö Konsthall, Landskrona Konsthall, Galleri Arnstedt, 0047 i Oslo, Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn och Pavilhão 28 i Lissabon. 2008 tog han magisterexamen från Konsthögskolan i Malmö.

P.A.N.K.
P.A.N.K.-stipendiet har sedan 2005 gett 18 nyutexaminerade konstnärer tillgång till ateljéer hos Marabouparken och skissuppdrag åt Fastighets AB Förvaltaren. Av förslagen har 11 hittills genomförts. Ebba Bohlins och Jakob Simonsons projekt för P.A.N.K. är fortfarande i skisskedet. I samband med att verksamheten flyttar in i den nya konsthallen i Marabouparken kommer P.A.N.K.-stipendiet som sådant att upphöra men arbetet med produktionsplatser för offentlig konst kommer att fortsätta.