fbpx
13 maj 2015–27 september 2015

Edward Clydesdale Thomson

Nothin’ Shakin’ but the Leaves on the Trees

Edward Clydesdale Thomsons första separatutställning i Sverige presenteras en serie verk som existerar på marginalen mellan ute och inne och som väcker frågor om kopplingarna mellan landskap, ideologi och identitet. Här presenterar han en grupp verk inomhus som bildar avstamp för ett nytt verk utomhus, skapat speciellt för Marabouparken. Edward Clydesdale Thomson har förvandlat utställningsrummet till ett metaforiskt rum där vardagliga objekt, bilder och former suddar ut gränsen mellan inomhus och utomhus. Inspirerad av formklippta trädgårdar och egna barndomsminnen, presenterar han trädgården som en kulturell konstruktion, men också som en del av fantasi och minne.

På Marabouparkens stora gräsmatta bär fem skulpturer referenser från både historiskt skogsbruk och dagens industriella granodling. Edward Clydesdale Thomsons skulpturer talar om de olika roller som träden spelat i den svenska kulturen som virke, kapital och kulturmiljö. Verket, utformat för Marabouparken, innehåller även en reflektion över platsen i sig. Som en illusion av en naturligt framvuxen oas skulle Marabouparken vara en plats för fysisk och andlig rekreation, syftet var att frambringa en starkare anknytning till företaget och uppmuntra till lojalitet och produktivitet hos de anställda vid chokladfabriken. Idéer där Marabouparken och Thomsons undersökning av det svenska skogsbruket överlappar varandra – som modeller för tro och produktivitet.

Berättelsen om det svenska skogsbruket kan läsas i termer av andlighet, ekonomi och moral vilka formar den komplexa politik som utgör vår relation till markanvändande. Uppfattningar om identitet och de modernistiska produktivitetsidealen skapar en känsla av ansvar för naturen parad med moral och kapitalistiska värderingar.

– Edward Clydesdale Thomson

Edward Clydesdale Thomson (född 1982) är en skotsk-dansk konstnär. Han har en examen från Piet Zwart Institute, Rotterdam och från BArchprogrammet på Glasgow School of Art. Han har varit vistelsestipendiat på Iaspis, Stockholm, The Irish Museum of Modern Art, Dublin och på Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam. Hans senaste utställningar i urval är: 25 jaar Stadscollectie Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, The Distracted Gardener & The Plumbing Subverter, Yeo Workshop, Singapore, causa finalis, Galerie Fons Welters, Amsterdam 2012, Secret Gardens, TENT, Rotterdam 2012, Prix de Rome 2011, SMART Project Space, Amsterdam.

http://www.edwardthomson.net/

‘Causa Finalis’, painted steel frames, 2.5m by 1m, 2013
‘The Plumbing Subverter’, painted steel hosepipe stan, paint, hose-pipe, hose reel, 3d printed hose pipe nozzle, 1.5m by 1,5m by 1.3m, 2013
‘The Distracted Gardener’, painted steel props, Marimekko patterned textiles knotted into rope, 2013
‘In a green shade (Butterfly house)’, Sphere 90cm diameter with one image across its entire surface, 2011
‘In a green shade (Fritids areal)’, 3 Landscape photograph with overlaid screen-printed colour gradients and leave patterns, 172cm by 130cm, 2011
‘causa finalis’, painted steel gates, digitally printed carpets, screen printed cushions, carpet, 1.7m by 2.7m, gate 2.3m by 2.2m, 2012
Documentation, ‘Belief & Productivity', 2015
‘Belief & Productivity: Lars’, Ash, steel, plastic, painted steel chain with eyelets and hooks, tire, 1.4m by 1.4m by 2.5m, 2015
‘Belief & Productivity: Mikael’, Beech, aluminium, wellington boot, galvanized steel, , 1.8m by 1.2m by 2.5m, 2015
‘Belief & Productivity: Bengt’, Ash, steel, copper clad plastic, glass, fabric, 2015

Utställningen Nothin’ Shakin’ but the Leaves on the Trees har möjliggjorts med generöst stöd från Mondriaanstiftelsen och Stichting Stokroos.

mondriaanstokroosgrolsch