19 juni 2021–3 oktober 2021

Eli Maria Lundgaard – An Inside Within Another Inside

Marabouparken är glada att presentera den första mer omfattande utställningen av den norska konstnären Eli Maria Lundgaards verk i Sverige. Här ingår både nyproducerade och äldre verk. Utställningen An Inside within Another Inside är en myllrande skulptural scen där kroppar – mänskliga och andra – ljudar, tränger sig på, löses upp och bjuder in till såväl vällust som obehag. 

Lundgaard attraheras av den okontrollerbara naturen och situationer och erfarenheter som existerar bortom det rationella. Hennes arbeten kan beskrivas som en serie associationer som utmanar gränserna mellan det synliga och det osynliga, det levande och det livlösa, den inre mentala världen och den yttre gemensamma verkligheten.

Kan man befinna sig utanför och på samma gång inuti? Är det som inkräktar och bryter ned på samma gång det som utvidgar och berikar? I utställningen visas bland andra filmverken Barbarian och A Home for Occupants, vilka båda prövar organismers genomtränglighet och sammanblandning. De gestaltar ett förfrämligande av det bekanta, i mellanrummet som uppstår mellan fakta och fiktion. 

Eli Maria Lundgaard, Barbarian, HD-video, 2019
Eli Maria Lundgaard, A Home for Occupants, HD-video, 2020

I installationen ingår även en myriad objekt i brons, trä, keramik och jord som genom sin form utgör ett fysiskt teckenspråk eller ett system av kroppslig kod. Språket och dess logiker spelar en viktig roll i Lundgaards konstnärsskap, som ett verktyg för att skapa, låta saker bli till och transformeras. Orden, precis som ytorna och materialet, är genomträngliga, föränderliga och läckande.

Skulpturerna bär på liv, verksamhet, ljud. De bebor rummet, översållar det med sin närvaro. Allting läcker och sipprar. Hur kan vi förhålla oss till känslan av plötslig osäkerhet när bestående relationer och situationer förändras, upplöses? I utställningen ger Lundgaard utryck för sitt intresse för konsten som tvivel, tvetydighet, ambivalens och fråga. Det påträngande och inkräktande öppnar på samma gång upp för nyfikenhet och gemenskap.

Kroppens rörelser i sin omgivning, och rörelserna inuti kroppen, förändrar den. Allting utanför kroppen definierar dess yta och inre – även insidan kommer utifrån. I mötet med konsten blir du en annan. 

Eli Maria Lundgaard, Travelers, 2018. Foto: Jenny Ekholm
Eli Maria Lundgaard, Outline, 2021

Eli Maria Lundgaard (f. 1989, Trondheim) är utbildad vid konsthögskolan i Bergen och tog 2018 sin masterexamen vid Malmö konsthögskola. 2020 visades soloutställningen A Home for Occupants på UKS (Unge Kunstneres Samfund) i Oslo. 2019 var hon nominerad till det prestigefulla Pinchuk Art Centres Future Generation Art Prize och ställde i samband med detta ut både på Pinchuk Art Centre i Kyiv samt den 58 Venedigbiennalen. 

Tack till Billedkunstnernes vederlagsfond, Nordisk kulturkontakt och Office for Contemporary Art Norway.