fbpx
  • Elin Strand Ruin ©
    Elin Strand Ruin ©
26 november 2022–18 december 2022

Elin Strand Ruin – Kökets torg

Hallonbergens kvinnor ritar om staden

“Food is that part of an immigrant culture that immigrants hold on to longest – when they have abandoned the traditional dress, the language, the music. It has been to London’s advantage.”
Roden, C. (1999)

“Public space without public presence is unarguably dysfunctional; moreover, public space without disorder (Sennett, 1996; Watson, 2006) or without chaos (Barker, 1999) is arguably lacking an essential component of city life.”
Vaughan, L. (2015)

Kan krisen i förortens offentliga rum påverkas – av konst?

Med konsten som experimentell plattform har arkitekten och konstnären Elin Strand Ruin, i tätt samarbete med lokala kvinnor i Hallonbergen, Sundbyberg, utarbetat en strategi för att ”vända ut och in på Hallonbergens privata och offentliga rum”. Kökets Torg – ett publikt konstverk / skulptur och ett fungerande kök – synliggör kvinnors sociala nätverk som resurs och visar potentialen av ett alternativt publikt rum skapat utifrån ”omvårdande premisser”.

På Marabouparkens konsthall sammanfattas Kökets Torgs arbetsprocess mellan 2016–2022 i bilder, film och samtal. På plats kommer Elin Strand Ruin tillsammans med kvinnorna att producera ritningar och kartlägga deras sociala nätverk i detalj.

Kvinnors förmåga att bygga upp starka sociala nätverk, kring omvårdnad av barn och vardagens dagliga funktioner, är en outnyttjad resurs i socioekonomiskt utsatta förorter (med höga nivåer av arbetslöshet, trångboddhet och brottslighet).

I samarbete med förskolan Stella Nova och Verdandi, med ett mobilt kök som verktyg, kunde kvinnorna laga mat till sina barn och ha tid att stanna kvar i det offentliga rummet. Kvinnornas sociala nätverk visade sig var en ovärderlig resurs, de kände alla i lokalområdet, och experimentet bildade grund för ett helt nytt slags offentligt rum.

I det publika konstverket Kökets Torg – en skulptur på piedestal och en plats – har hemmets sysslor fått en permanent roll i Hallonbergen.

Elin Strand Ruin ©

Köket Torg skapar en plats som det är lätt att ”fastna” i – både som matlagare genom den personliga investeringen som krävs – och om man bara går förbi – då det är så enkelt att känna tillhörighet och vara med. 

Främlingar blandas med hushållens olika individer från Stella Nova och Verdandis sociala nätverk – som utökas. Mammor, pappor, barn, tonåringar, far och morföräldrar, grannar, vänner och okända – skapar ett alternativt offentligt rum tillsammans.

Kökets Torg skapar en offentlig miljö med utgångspunkt från de boendes befintliga kunskap och ökar en social, kulturell och ekonomisk motståndskraft i det lokala grannskapet i Hallonbergen.

I maj (2022) återaktiverades Kökets Torg efter pandemin och 24 kvinnor genomförde en matlagningsstafett i samarbete med förskolan Stella Nova och Verdandi i samarbete med Balder och den internationella forskningsprojektet MAPURBAN, där också Marabouparken konsthall ingick.

https://research.kent.ac.uk/mapurban-eu

Se även
Matlagningsstafett på Kökets Torg
Den Mäktiga Medborgaren & invigning av Kökets Torg
Elin Strand Ruin – artist talk

Utställningsfoto

Dokumentation utställning
Dokumentation utställning
Elin Strand Ruin ©

I Marabouparkens konsthall projektrum sammanfattas processen och resultatet av Kökets Torg. Utställningen kommer att användas som en arbetsplats under hela perioden för att tillsammans med kvinnorna kartlägga deras sociala nätverk i ritning.

Kökets Torg är ett konst- och arkitekturprojekt som navigerar i gränslandet mellan konst, arkitektur, social hållbarhet och stadsplanering.

Projektet genomfördes som en del av förnyelsen av Hallonbergens centrum i samarbete med förskolan Stella Nova, dagaktiviteten Verdandi, fastighetsägaren Balder och Marabouparken konsthall, med stöd av Kulturbryggan och Balder.

Elin Strand Ruin är en konstnär och arkitekt som arbetar med en konstpraktik som utgår från deltagande och baseras i lokala nätverks omsorg. I hennes praktik speglas hur social förändring kan framkallas genom att vardagens aktiviteter vitaliserar det offentliga rummet. Hennes arbete som rör sig på gränsen mellan performativ konst, arkitektur och stadsplanering undersöker gränsen mellan hemmet och det offentliga. Elin Strand Ruin har ställt ut på ledande konstinstitutioner, i arkitektur och stadsplanesammanhang i Sverige och Europa de sista tjugo åren. Hon driver S E S och undervisar på Arkitekturskolan vid KTH.

Elin Strand Ruin ©
Elin Strand Ruin ©
Collage © Elin Strand Ruin material:
– Dokumentation Köket Torg (2019) (fotograf: Anders Bobert)
– Porträtt (2019) Faiza Rebandi, Monira Haj Abdalla, Shazia Chaudry, Elin Strand Ruin (fotograf: Alexandra Sell)
– Orginalritningar Kv Vandraren, Hallonbergen  (Åke Östin Arkitektkontor, 1969)
– Flygperspektiv Kökets Torg på Hallonbergsplan (Google Earth)
– Diagram: HFI Hemmens Forskningsinstitut kartlägger husmoderns rörelser under arbetet i hemmet. Den första svenska köksstandarden – måttstandardiserad inredning och byggnorm för kök – kommer ut 1950.
– Övriga bilder etc (fotograf: Elin Strand Ruin)