En förändrad blick

EN FÖRÄNDRAD BLICK
Föreläsningsserie med fotohistorikern Irene Berggren

Tre föreläsningar om fotografi som behandlar kvinnors konstnärliga arbeten från 1920-talet till 1970-talets paradigmskifte inom fotografiet.

Föreläsningarna ingår i entrén 50kr.
Fri entré för besökare med årskort och prenumeranter av tidningen 10TAL.

Onsdag 20 januari kl. 18

FOTOGRAFI OCH FEMINISM
– Tredje delen i föreläsningsserien En Förändrad blick med fotohistorikern Iréne Berggren

Under 1970–talet ägde ett tydligt paradigmskifte rum inom konsten. Fotografiet blev det ledande mediet och användes för att belysa feministisk teori. Begrepp som dekonstruktion och representation blev betydelsebärande för förändringen. Konsten var politisk, ironisk, humoristisk och fotografiet blev färggrant och blankt. Konsten fick både ett kritiskt innehåll och en yta som förförde. Två konstnärer som arbetade med fotografi under den här tiden var Sherrie Levine och Cindy Sherman. Andra var Guerrilla Girls som i sina gorillamasker skänkte bananer till de som inte ställde ut kvinnor.

Även kritiker och curatorer blev en aktiv del av det pågående paradigmskiftet. Under 1970– och 1980–talen blev de teoretiska texterna av bland andra Abigail Solomon-Godeau, Griselda Pollock, Victor Burgin, Rosalind Krauss nödvändiga för att förstå det som hände inom den fotografiska diskursen. Begreppet ”Den manliga blicken” myntades av Laura Mulvey samtidigt som psykoanalytikerna Sigmund Freud, Jacques Lacan och franska filosofer som Jacques Derrida och Jean Baudrillard lästes och blev en ingång till förståelsen av den fotografiska konsten.

Välkommen till den sista delen i föreläsningsserien En Förändrad blick där fotohistorikern Iréne Berggren föreläser om postmodernt fotografi och feminism utifrån ett internationellt perspektiv och hur dessa idéer mottogs på den svenska konstscenen. 

BILD: Sherrie Levine, ”After Walker Evans”, 1981

Margaret Bourke-Whites omslag för Life Magazine 1946

Föreläsning 4 november 2015 kl. 18

Life Magazine och världen

En föreläsning om tidningen Lifes fotografer med fokus på Margaret Bourke-White (1904–1971), en fotograf som tolkats främst i sin egenskap av kvinna än för sin yrkeskompetens.

Claude Cahun, självporträtt 1928

Föreläsning 9 december 2015 kl. 18

Hannah Höch, Grete Stern och Claude Cahun

Berlin och Paris var städer för den nya kreativa kvinnan under 1920- och 1930-talen.

Hannah Höch, Grete Stern och Claude Cahun var involverade i dadaismen, ny­sakligheten och surrealismen och använde sig av politik och psykoanalys som viktiga verktyg i sitt skapande.