fbpx

Eric Grate, Förvandlingarnas Brunn

Eric Grate
Förvandlingarnas Brunn

Eric Grates (svensk, 1896-1983) långa konstnärsbana inleddes på 20-talet. Intresset för det antika kulturarvet förde honom till Tyskland, Grekland och Italien. Han bodde och arbetade i Paris i slutet av 20-talet och början på 30-talet och influerades där av surrealismen. Studiet av naturen och människokroppen var dock något som Eric Grate återvände till gång på gång. Han kombinerade en nordisk natursyn med ett internationellt och experimentellt formspråk. Konstnären uttryckte själv att han letade efter det gåtfulla i det alldagliga.

Förvandlingarnas Brunn var avsedd att betraktas såväl uppifrån Marabous kontorsbyggnad som inifrån personalmatsalen. Brunnen är utformad som en fontän med ett centralt block krönt av en skål varur vattnet bubblar upp och faller ner i den grunda bassängen. Det centrala blocket är omgivet av pelare, vilka bär upp reliefer med olika motiv. Grate, som arbetade med verket vid andra världskrigets slut och under efterkrigstiden, ville skildra livets utsatthet men även dess inneboende kraft och förmåga till förnyelse.

Förvandlingarnas Brunn beställdes åt Marabouparken av Marabou (granit 1944–55, inköpt 1956). Titlarna på de sju relieferna om de läses motsols från sydväst är: 
Odjuret – Kriget, symboliserat av en grip, angriper en kvinna.
Älg och Häst – Livet i form av den tama respektive vilda naturen symboliseras av en häst och en älg.
1945 – En mor med barn sitter och ammar i ruinerna av en stad.
Legend
– En ung flicka omges av hotande demoner.
Dansen – En skildring av den ohämmade livsglädjen.
Spegel för natt och dag – En kvinna står naken och speglar sig i en gammal symbol för sanningen.
Omfamning – Livet, gestaltad som kvinna, väcks till liv i en omfamning.