29 juni 2019–1 september 2019 Se program

Jag lefver i två världar. Ester Almqvist, 1869–1934

Ester Almqvist (1869-1934), utan titel (självporträtt), 1907, etsning

Jag lefver i två världar. Ester Almqvist, 1869–1934
Curatorer: Martin Sundberg och Cecilia Widenheim

”Kan du förstå att jag lefver liksom i två världar; den ena är med mina älskade kamrater, konstnärer och solmänniskor. […] Och så den andra tillvaron: den är tung och förhistorisk skulle jag vilja säga, svensk och bondsk. […] Det är min gamla tillvaro som småländsk prästdotter, som aldrig kan utplånas.”

Så skriver Ester Almqvist i ett brev till sin väninna Helga Westerberg 1896. Känslan av att leva i två världar präglade större delen av hennes liv och konstnärskap; det stilla livet på den småländska landsbygden stod i bjärt kontrast till tillvaron hon delade med sina konstnärskollegor i Stockholm, där hon var en central gestalt.

Ester Almqvist föddes 1869 och var verksam som konstnär fram till sin död 1934. Hennes verk skildrar till stor del det vardagliga och det enkla, och präglas genomgående av en existentiell ton rörande tillvaron och hur det är att leva som människa i olika kontexter och roller; i familjen, i samhället, som dotter, som ogift kvinna och som konstnär. Landskapet kring barndomshemmet Fogdeholm skildras flitigt, liksom familjen bestående av mamman, systern och mostern.

Jag lefver i två världar belyser Ester Almqvists konstnärskap i hela dess bredd, men fokuserar särskilt på de kvinnliga nätverk som var av stor betydelse under hela hennes liv. De blev hennes livsluft i en tid då kvinnors rörelsefrihet var extremt kringskuren och bidrog till att hon under 1920-talet kunde ta sig ut i Europa och måla.

Utställningen tillkom i ett nära samarbete mellan Norrköpings och Malmö konstmuseum och visades i Malmö vintern 2018–19. Under sommaren 2019 visas utställningen i ny tappning på Marabouparken konsthall.

Målningar i urval

Ester Almqvist, Familjegrupp, 1909, olja, Jönköpings läns museum
Ester Almqvist, Systrar,1907. Malmö Konstmuseum. Foto Mats Arvidsson
Ester Almqvist, Hängbjörken, 1901
Ester Almqvist, Sågverk i decembersol,1914Malmö Konstmuseum. Foto Roza Czulowska
Ester Almqvist, utan titel, uå, akvarell, Malmö Konstmuseum
Ester Almqvist, utan titel (mansfigurer i båt), akvarell, u.å. Malmö Konstmuseum. Foto Mats Arvidsson
Ester Almqvist, Självporträtt, 1901, olja, Jönköpings läns museum

Vernissage lördag den 29 juni kl 12–17! Fri entré till vernissagen.
Invigningstal med Helena Holmberg, konsthallschef, och curatorerna Martin Sundberg och Cecilia Widenheim kl 14.