fbpx
  • Fina Miralles, Relacions. Relació del cos amb elements naturals. El cos cobert de palla, 1975. Courtesy of MACBA, Barcelona
    Fina Miralles, Relacions. Relació del cos amb elements naturals. El cos cobert de palla, 1975. Courtesy of MACBA, Barcelona
29 april 2022

Extra introduktionsvisning

Fredag den 29/4 kl 13:00 håller vår pedagogikansvarige Fredrik Bergström en extrainsatt introduktion till utställningen!

Ordinarie introduktioner hålls onsdag och torsdag kl. 13:00. Ingår i entréavgiften.

Fina Miralles – Jag är alla jag som jag har varit pågår till 1 maj

Fina Miralles – Jag är alla jag som jag har varit