fbpx

Fångarnas Dilemma YOUMEÅ

youmea

Fångarnas Dilemma

YOUMEÅ

Fredag 2/6 kl 18-20: Presentation och diskussion av YOUMEÅ, Umeå Konsthögskolas avgångsutställning 2006.

Vad vinner du på att gå på denna presentationskväll på Marabouparken där Umeå konsthögskolas avgångsutställning YOUMEÅ kommer att presenteras och diskuteras? Frågor kring paradoxen Fångarnas dilemma och individ kontra kollektiv har stått i fokus i arbetet med utställningen. Under kvällen kommer dokumentation från Bildmuseet i Umeå visas och tematiken kring utställningen belysas bland annat i samtal med en filosof, specialiserad på samhällsvetenskaplig metod.

YOUMEÅ är titeln på årets avgångsutställning vid Umeå Konsthögskola. Efter fem års studier visar konsteleverna sina projekt på Bildmuseet och här i en presentation på Marabouparken. Den filosofiska paradoxen om ”Fångarnas dilemma” har stått som fond i arbetet med utställningen. Hämtad från ekonomisk teori om samspel mellan olika individer, framvisar dilemmat svårigheten med att bedöma situationer beroende på om man söker kollektivets eller individens bästa. Publikationen YOUMEÅ innehåller fördjupande texter kring en mängd olika spörsmål samt självpresentationer av studenterna. Den är formgiven av grafikerna Andreas och Fredrika.

Medverkande:

• SAMTLIGA KONSTNÄRER YOUMEÅ, UMEÅ – ERIK BERGGREN, MATS BERGQVIST, ANNA JIN HWA BORSTAM, JAKOB
EKLUND, EMMA HARTMAN, EVAANNA HERTOV, KAMILLA LEVRING, MARIE MAGNUSSON, HELENA MORLAND,
ROBERT PÖRSCHKE, NINA SVENSSON OCH JOHAN ÄIJÄ

• MARIA LIND, FILTER I UTSTÄLLNINGEN YOUMEÅ

• BJÖRN ERIKSSON, FILOSOF, STOCKHOLMS UNIVERSITET

• JOHANNA BILLING, KONSTNÄR, HANDLEDARE UMEÅ KONSTHÖGSKOLA 2005/2006

• ROBERT STASINSKI, CURATOR YOUMEÅ.
18.00 presentation YOUMEÅ
19.00 samtal och diskussion kring Fångarnas dilemma, kollektiv konst och egenkärlek
20.00 Fest med mat och dryck