fbpx
  • Fia Backström, lesser new york, 2005
    Fia Backström, lesser new york, 2005
4 maj 2007–17 juni 2007

Fia Backström – Mmmore…

Fia Backström, född och utbildad i Stockholm (Stockholms Universitet, Konstfack) och New York (Columbia University), är sedan ett 10-tal år verksam i New York. I maj, på Marabouparken annex, gör hon sin första separatutställning i Stockholm. Backström har gjort sig känd för en serie utställningar och performances som hon iscensatt i sitt eget hem, på gallerier och konsthallar i New York. Backströms konst belyser de parametrar som utgör konstutställningens vanliga beståndsdelar; ett konstverk, ett samarbete, en publik. Logiken i hennes arbeten ger sig till känna i flera situationer och inbegriper aktiviteter och deras dokumentation, miljöer, samlingar, performance, andra konstnärers verk, egna texter, trycksaker, ljudinspelningar, högläsningar, och mycket mer. Genom att utveckla utställningsformat och displaymetodik engagerar Backström kollegor och publik i utgrävningar av ideologins, politikens, reklamens och propagandans skiftande ansikten.

Fia Backström, Blonde Revolution, 2004
Fia Backström, Recycle [part of Eco Art], 2007

I Blonde Revolution (a fia backström production, New York, 2004) konfronterar Backström den självmedvetna godhet och ”fejkade” rättvisa som konstvärlden emellanåt försöker skapa med hjälp av s.k. minoritets-utställningar. Backströms verk består av ett manifest och en miljö där enbart blonda konstnärers verk är inkluderade. I lesser new york (a fia backström production, New York, 2005), fortsätter Backström sin undersökning av utställnings presentation och vad ett verk kan vara. Hon lyfter fram det ”aktivitetsrum” av samarbeten, mindre publikationer, affischer, ljudverk etc, som enligt konstnären utgör en viktig del av en konstscen. Av liknande skäl som man idag inte riktigt kan skilja på en undergroundscen och etablissemanget, består själva presentationen av en fusion av kommunistisk propaganda strategi och kommersiell shoppingförförelse. Här förvandlas materialet till en färg och formkoordinerad väggtidning.

Verket A New Order for a New Economy – to Form and Content (A proposal to re-arrange the ads of Artforum, Andrew Kreps Gallery, White Columns, Whitney Curatorial Studies, New York, 2006–07) undersöker hur innehåll förskjuts med hjälp av formella egenskaper. Backström omarrangerar annonserna ur ett nummer av världen största konsttidning, Art Forum, enligt färg, form och tematik. Ur annonsmaterialet som ursprungligen formgivits och arrangerats för att ge annonsörerna maximalt genomslag och kontrastverkan sinsemellan, transformeras konstvärldens kommersiella bildvärld till kategorier som ”djur”, ”gråtande och skrattande män” och ”kollektivism”.

Fia Backström, Herd Instinct 360°

Det mänskliga kollektivets mindre snygga sida belyses i Herd Instinct 360° (New York, 2005-2006). Backström ger sig här i kast med grupprelationer i konstsammanhang såväl som i övriga samhället. Under tre söndagseftermiddagar har hon tidigare iscensatt en situation för samling med sakrala övertoner inkluderandes performance, föreläsningar och gemensamma måltider kring temat. På Marabouparken annex återskapas denna miljö delvis. Söndagen 13 maj gör Backström sin performance Herd Instinct 360° och vid samma tillfälle visas videoupptagningar från samtliga föreläsningar.

Fia Backström har sedan mitten på 90-talet medverkat i en stor mängd internationella utställningar. Hon är just nu aktuell i utställningen Happiness of Objects (Sculpture Centre, New York, 2007) och i utställningen The Price of Everything (Whitney ISP, Hunter Graduate Center, New York, 2007). Hon medverkar även i ett United Nations Plaza projekt i Berlin.