fbpx

Film- och evenemangsprogram: From Her House

The Invisible Hand, Athina Tsoulis, 1992The Invisible Hand, Athina Tsoulis, 1992

From Her House
Film- och evenemangsprogram

Ett gemensamt evenemangsprogram för Marabouparken konsthall och Konsthall C

Programpunkterna ingår i entréavgiften, 50 kr.


Pågående filmvisning i utställningen From Her House på Marabouparken konsthall

Omställningen, Maj Wechselmann, Anna Sjödahl, Berit Persson, Rolf Porsborn (1974, 60 min)

En film om moderskapsmyten och om samhällets bild av det nyfödda barnet. Nyblivna mödrar med olika bakgrund intervjuas om varför man skaffar sig barn och om den vardagstillvaro som möter dem efter hemkonsten från BB.


She Said, Susan Stein, 1982She Said, Susan Stein, 1982

Tisdag 10 februari kl. 20 | Filmvisning på Zita Folkets Bio
Vi inleder filmprogrammet From Her House med premiär på Zita Folkets Bio i samverkan med FIS (Film i Samtidskonsten). Den första filmvisningen är producerad i samarbete med Marina Vishmidt från Cinenova Working Group och består av en serie konstnärsfilmer och videoarbeten som undersöker hemmet och hushållsarbetet. Marina Vishmidt och konstnären Emma Hedditch från Cinenova Working Group introducerar filmerna.

And what does your mother do? Cine Mujer (1981, 10 min)
Often During the Day, Joanna Davis (1979, 16 min)
The Invisible Hand, Athina Tsoulis (1992, 11 min)
2011 12 30, Leontine Arvidsson (2013, 3 min)
Saute ma ville, Chantal Akerman (1968,12 min)
Kind als pinsel, Twin Gabriel (2007, 6 min)
She Said, Susan Stein (1982, 30 min)

Följ länken för biljetter


Tisdag 17 februari kl. 19–21 | Housewarming Dinner på Konsthall C

Den nya verksamhetsledningen för Konsthall C bjuder in publiken till en inflyttningsmiddag i konsthallen och berättar om det nya programmet Home Works. Gunilla Lundahl och Joanna Lombard presenterar sina kommande forskningsprojekt. Maila till info@konsthallc.se för att anmäla dig. Fri entré!


Jeanne Dielman, Chantal Akerman, 1975Jeanne Dielman, Chantal Akerman, 1975

Onsdag 18 februari kl. 17 | Filmvisning på Marabouparken konsthall
Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, Chantal Akerman (1975, 201 min)

Ett nyskapande bidrag till den feministiska och experimentella filmen. Chantal Akerman kallade verket för ”en kärleksfilm till min mor, en hyllning till sådana kvinnor”. Filmen är en skildring av Jeanne Dielmans liv, producerad av ett team som enbart består av kvinnor.


Flickor på Marabou, Maj Wechselmann, 1971

 Flickor på Marabou, Maj Wechselmann, 1971

Onsdag 25 februari kl. 18 | Filmvisning och samtal på Marabouparken konsthall
Flickor på Marabou, Maj Wechselmann (1971, 34 min), samtal mellan regissören Maj Wechselmann och journalisten och filmproducenten Wanda Bendjelloul

Flickor på Marabou är en film om de tusentals flickor i åldern 15–20 år som kom till Stockholm från avfolkningslän i Sverige, en stor del även från Finland. Många fick arbete som paketererskor i livsmedelsindustrin, ett lågavlönat arbete vid löpande band. I samtal med Wanda Bendjelloul berättar Maj Wechselmann om arbetet med filmen Flickor på Marabou och om filmen Omställningen som hon gjorde tillsammans med Anna Sjödahl 1974.


Bred and Born, Joanna Davis och Mary Pat Leece, 1983Bred and Born, Joanna Davis och Mary Pat Leece, 1983

Onsdag 4 mars kl. 18 | Filmvisning på Marabouparken konsthall
Bred and Born, Joanna Davis och Mary Pat Leece (1983, 75 min)

Filmen handlar om fyra generationer kvinnor i en familj i östra London som berättar om sina erfarenheter och familjeband och om en kvinnogrupp som diskuterar sina roller som mödrar och döttrar.


Söndag 8 mars kl. 14–17 | SOAPBOX – Internationella kvinnodagen på Marabouparken konsthall

Ett halvdagsseminarium i samband med den internationella kvinnodagen. Presentationer av konstnärerna Gittan Jönsson, Joanna Lombard och Gunilla Lundahl samt lokala kvinnoorganisationer med fokus och personliga infallsvinklar på temat ”Kvinnor och arbete”. I samarbete med ABF.


The Maid, Sebastián Silva, 2009

The Maid, Sebastián Silva, 2009

Onsdag 11 mars kl. 18 | Filmvisning på Marabouparken konsthall
The Maid, Sebastián Silva (2009, 95 min)

Hembiträdet Raquel, filmens huvudperson, försöker behålla sin tjänst efter att ha arbetat i en familj i 20 år. Filmen visar hur gränserna mellan arbete, liv och vänskap suddas ut och exploateras för personer som arbetar i en familj.


OBS NYTT DATUM! 

Söndag 29 mars kl. 14 (tidigare onsdag 18 mars kl. 18)  | Föreläsning med konstkritikern Katarina Wadstein MacLeod och författaren Kristina Sandberg på Marabouparken konsthall

Katarina Wadstein MacLeod, konstkritiker och docent i konstvetenskap vid Södertörns Högskola och Konstfack i samtal med augustprisbelönade författaren Kristina Sandberg om hemmet utifrån 1960- och 70-talets tid och politik.


Tisdag 24 mars kl. 18.30 | Mierle Laderman Ukeles boklansering och föreläsning på Marabouparken konsthall

Mierle Laderman Ukeles föreläser om sitt konstnärskap i samband med lanseringen av hennes första publikation Seven Work Ballets. Boken skildrar Ukeles pågående serie performanceverk om balettarbeten som aktiverar sociourbana koreografier med arbetare, lastbilar, pråmar och hundratals ton återvunnet material världen över. Föreläsningen avslutas med ett samtal mellan Ukeles, curatorn Krist Gruijthuijsen och redaktören Kari Conte.

Publikation ges ut av Kunstverein Amsterdam, Grazer Kunstverein och Sternberg Press i samarbete med Arnolfini, Bristol, Institute of Modern Art, Brisbane och Marabouparken konsthall, Sundbyberg.


The All-around Reduced Personality:Redupers, Helke Sander, 1978The All-around Reduced Personality:Redupers, Helke Sander, 1978

Onsdag 25 mars kl. 18 | Filmvisning på Marabouparken konsthall
The All-around Reduced Personality: Redupers, Helke Sander (1978, 98 min)

En film från 1977 som handlar om den ensamstående mamman och konstnären Edda som levde i Berlin under ockupationen.


Onsdag 1 april kl. 18 | Filmvisning på Marabouparken konsthall
7 Women Images, Canon Club Production (1970, 26 min)
Schmeerguntz, Gunvor Nelson (1965, 15 min)

I 7 Women Images visas en dokumenterad aktion i Köpenhamn där kvinnor tog med sig disk ut på gatan. Schmeerguntz är Gunvor Nelsons första film, producerad i samarbete med Dorothy Wiley. I filmen används en collageteknik för att gestalta den skarpa kontrasten mellan hur kvinnor framställs i media och hur deras vardag ser ut.


Tisdag 7 april kl. 19 | Housewarming Dinner på Konsthall C

Curatorerna Kim McAleese och Josefin Vargö bjuder in en professionell kock och en amatörkock till Konsthall C och ber dem anta utmaningen i Mierle Laderman Ukeles Manifesto for Maintenance Art 1969!. Manifestet som producerades 1969 anknyter till andra feministiska aktiviteter runtom i världen som gav uttryck för de i det kapitalistiska systemet inneboende orättvisorna vad gäller avlönat (manligt) och oavlönat (kvinnligt) arbete. Middagen är ett försök att för en samtida publik bearbeta de frågeställningar som Ukeles tar upp. Maila till info@konsthallc.se om du vill komma. Fri entré!


Women of the Rhondda, London Women's Film Group, 1972

Women of the Rhondda, London Women’s Film Group, 1972

Onsdag 8 april kl. 18 | Filmvisning på Marabouparken konsthall

Filmvisning i samarbete med Marina Vishmidt från Cinenova Working Group. Ett urval filmer och videor som skildrar kvinnors undersökningar av kvinnlighet, dess förväntningar och anspänningar.

Mother’s Strike, Szum TV and Feminist Think Tank (2010, 22 min)
Ohyra, Klara Lidén (1979, 4 min)
Mum’s the Word, Carole Kostanich (1982, 23 min)
Women of the Rhondda, London Women’s Film Group (1972, 20 min)
Köket, Carin Ellberg and Katarina Lindgren Cavallin (1987, 26 min)


Onsdag 15 april kl. 18| Filmvisning på Marabouparken konsthall
Black Girl, Ousmane Sembène (1966, 65 min)

Historien om en kvinna från Senegal som arbetar för en fransk familj och den rasism och sexism hon utsätts för.


Onsdag 22 april kl. 18 | Filmvisning på Marabouparken konsthall
Flickor på Marabou, Maj Wechselmann (1971, 34 min)

En film om de tusentals flickor i åldern 15–20 år som kom till Stockholm från avfolkningslän i Sverige, en stor del även från Finland. Många fick arbete som paketererskor i livsmedelsindustrin, ett lågavlönat arbete vid löpande band.


Cinenova är en brittisk ideell organisation som distribuerar filmer och videor gjorda av kvinnor. Läs mer