Filmvisning

Women of the Rhondda, London Women's Film Group, 1972

FILMVISNING

Onsdag 8 april kl. 18. Ingår i entrén 50 kr. 

Filmvisning i samarbete med Marina Vishmidt från Cinenova Working Group. Ett urval filmer och videor som skildrar kvinnors undersökningar av kvinnlighet, dess förväntningar och anspänningar.

Mother’s Strike, Szum TV and Feminist Think Tank (2010, 22 min)
Ohyra, Klara Lidén (1979, 4 min)
Mum’s the Word, Carole Kostanich (1982, 23 min)
Women of the Rhondda, London Women’s Film Group (1972, 20 min)
Köket, Carin Ellberg and Katarina Lindgren Cavallin (1987, 26 min)

Film- och evenemangsprogram
Med avstamp i Mierle Laderman Ukeles banbrytande serie Maintenance Art Works mellan 1969–1980 tar ett filmprogram och ett antal föreläsningskvällar upp konstnärliga undersökningar av hemmet, hushållsarbete och arbetets könsuppdelning och lyfter fram de utställda konstnärernas fortsatta relevans idag. Filmprogrammet innehåller arbeten som visar den feministiska kampen som utkämpades i vardagen och kommer att visas på onsdagar på Marabouparken konsthall. Programmet är förankrat i två samlingar med konstnärsfilmer och videor, samt ett antal arbeten från Cinenova som distribuerar filmer och videor gjorda av kvinnor.

Se vårens publika program