Filmvisning: The Maid

The Maid, Sebastián Silva, 2009

FILMVISNING
The Maid, Sebastián Silva (2009, 95 min)

Onsdag 11 mars kl. 18. Ingår i entrén 50kr. 

Hembiträdet Raquel, filmens huvudperson, försöker behålla sin tjänst efter att ha arbetat i en familj i 20 år. Filmen visar hur gränserna mellan arbete, liv och vänskap suddas ut och exploateras för personer som arbetar i en familj.

Film- och evenemangsprogram
Med avstamp i Mierle Laderman Ukeles banbrytande serie Maintenance Art Works mellan 1969–1980 tar ett filmprogram och ett antal föreläsningskvällar upp konstnärliga undersökningar av hemmet, hushållsarbete och arbetets könsuppdelning och lyfter fram de utställda konstnärernas fortsatta relevans idag. Filmprogrammet innehåller arbeten som visar den feministiska kampen som utkämpades i vardagen och kommer att visas på onsdagar på Marabouparken konsthall. Programmet är förankrat i två samlingar med konstnärsfilmer och videor, samt ett antal arbeten från Cinenova som distribuerar filmer och videor gjorda av kvinnor.

Se vårens publika program