fbpx
  • Eli Maria Lundgaard, A Home for Occupants, 2020
    Eli Maria Lundgaard, A Home for Occupants, 2020
3 oktober 2021

Finissage

Gratis entré

Kl 13.00 
Eli Maria Lundgaard samtalar med konstnär Hanna Ljungh, om sin utställning An Inside within Another Inside. Samtalet hålls i utställningen.

Kl 14.00 
Ulla West visar sitt färglaboratorium i projektrummet och bjuder in till promenad och samtal i parken.

Om Hanna Ljung:

Hanna Ljunghs praktik är ett konstnärligt undersökande av den materia vi benämner som sten, mark, jord, land och berg. Hon utforskar relationen mellan det organiska och det oorganiska, mellan människan och naturen. Ljungh arbetar med video, foto, skulptur och installationer där hon omvärderar relationen mellan det vi ser som mänsklig och icke-mänsklig existens. Hon fick 2016 ett stort genomslag både i Sverige och internationellt med sin nästan sex timmar långa film I am mountain, to measure impermanence.

Om Ulla West:

Ulla West deltar i Marabouparkens projekt Parkfärg.
Hennes bidrag är ett konstnärligt prövande av växandet och färgandets förlopp och tekniker. Under projektets gång har hon bl. a. att använt sig av parkens blommor och vi har följt hur nya verk i olika material växer fram i det tillfälliga laboratoriet. Nu tar hon oss med på promenad i parken, till olika platser som varit viktiga för hennes projekt.
Ulla West är en bildkonstnär som är verksam i Stockholm. Hennes arbete rör sig mellan olika material och uttryck. Återkommande är text, tecken, bild, mönstringar, skulptur. Hennes praktik kan ses som improvisationer där alla ingredienser såsom ursprung, språk-tecken-avtryck, växtlighet återkommer och förändras likt ekon.

Läs mer om utställningarna:
Eli Maria Lundgaard – An Inside Within Another Inside
Parkfärg – ett projekt om växter och färg