fbpx

Finissage Anna Ådahl – Default Characters

Anna Ådahl, And or Or, 2018.  Foto: Jean-Baptiste Béranger

Finissage för Anna Ådahl – Default Characters

Lördag den 25/8–18 kl 15.00–17.00
Föreläsningar, samtal och performance. Fri entré!

Politikens frågor: Vilket slags makt uppstår när människor agerar samordnat tillsammans? Till vad kan denna makt användas?
Estetikens frågor: Hur kan sådana sociala och politiska processer gestaltas, ramas in, utforskas och förmedlas. Kan de rent av aktiveras?
Stefan Jonsson – Om Anna Ådahls massor

Som avrundning på Anna Ådahls utställning Default Characters bjuder Marabouparken konsthall in till korta föreläsningar, samtal och performance den 25/8, kl 15.00–17.00 (utställningen pågår t.o.m den 26/8)

Stefan Jonsson, professor i migration vid Linköpings universitet och Esther Leslie, professor i politisk estetik vid Birkbeck University i London kommer göra två korta föreläsningar följt av ett samtal med Anna Ådahl i anknytning till utställningen och pågående forskningar med fokus på folkmassan och nutida datateknologier.

Performance:

Anna Ådahl, And or Or

Framförs av Andrea Svensson, Sybrig Dokter, Rebecca Chentinell, Pär Andersson.

And or Or (2018) är en koreograferad performance där en grupp dansare framför de digitala agenternas typiska beteendemönster. Ambitionen är att lägga till ytterligare en sensorisk och konstnärlig förståelse av den virtuella massan som ett sätt att problematisera hur vi i vår fysiska kropp kan relatera till den simulerade agenten.

Anna Ådahl är konstnär och forskare, och arbetar med en rad medier så som film, installation och performance. Hon använder sig av verktyg så som assemblage och montage där funna material möter nytagna bilder och där ready-mades och skulptur används som rekvisita i ett rumsligt narrativ. Hennes pågående konstnärliga doktorandforskning vid Royal College of Art i London, Storbritannien, ägnar sig åt den simulerade folkmassans estetik och politik, med den fysiska kroppen som referens och verktyg. Hon tittar på de identiteter och den mänskliga representation som återfinns i folkmassor vilka genereras och kontrolleras av nya digitala teknologier.

Stefan Jonsson är professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO, Linköpings universitet, samt författare och kritiker i Dagens Nyheter. Han har skrivit om modernitet och modernism, rasismen och den koloniala världsordningen och europeiska idéer och fantasier om folket, massan och demokratin från franska revolutionen till i dag: A Brief History of the Masses: Three revolutions (Columbia UP 2008; på svenska som Tre revolutioner) samt Crowds and Democracy: The Idea and Image of the Masses from Revolution to Fascism (Columbia UP, 2013). Han skriver för närvarande färdigt en bok den kollektiva protestens estetiska dimensioner.

Esther Leslie är professor i politisk estetik vid Birkbeck University i London. Hennes forskning kretsar kring marxistiska teorier om estetik, kultur och nya teknologier, med utgångspunkt i Walter Benjamins och Theodor Adornos arbeten. Andra forskningsområden är vetenskapens poetik, europeiska litterär och visuell modernitet och avant-garde, animation, färg och galenskap. Hon är författare till många böcker, artiklar och pamfletter. Nyligen utgivna titlar är bland andra Walter Benjamin, On Photography (2015), Reaktion, London och Derelicts: Thought Worms from the Wreckage (2014), Unkant, London. Hennes nyutkomn Liquid Crystals handlar om vätskekristallers poetik och politik, flytande och kristalliserad kunskap. Leslie är aktivt verksam i tidskrifterna Historical Materialism: Research in Critical Marxist Theory, Radical Philosophy och Revolutionary History