fbpx

Från kaos till insikt

Från kaos till insikt
– samtal i samarbete med Grafikens Hus och Riksutställningar

Att bygga en ny konsthall
Onsdag 9 september kl. 16–18
Plats: Marabouparken konsthall
Språk: svenska

I Mars 2014 brann konsthallen Grafikens Hus i Mariefred ner till grunden. Ur denna extrema situation väcktes flera frågor, bland annat vilken plats en konsthall har i samhället?

Tillsammans med Riksutställningar arrangerar Grafikens Hus fyra samtal i samarbete med Magasin III, Nationalmuseum, Marabouparken konsthall och Eskilstuna konstmuseum under 2015. Internationella gäster bjuds in till att inspirera och reflektera kring dessa frågor. Nina Beckmann, chef för Grafikens Hus sedan 2012, kommer att moderera samtalsserien Från kaos till insikt.

Läs mer om de andra samtalen i serien.

Samtal 3 på Marabouparken konsthall: Att bygga en ny konsthall
Behöver Sverige en konsthall till? Om man börjar om från grunden, är det just en fysisk konsthall som ska byggas eller vad finns det för alternativ? Vem ska finansiera? Och vilken roll ska konsthallen spela i vårt samhälle?

Inbjudna paneldeltagare:
Bettina Pehrsson (Marabouparken konsthall)
Katrin Behdjou Arshi (Botkyrka kommun kultur- och fritidsförvaltningen )
Bengt Göransson (tidigare kulturminister)
Martin Sundin (Kulturdepartementet)
Tor Lindstrand (KTH Arkitekturskolan)
• Moderator: Nina Beckmann

Samtalet är kostnadsfritt och öppet för alla men föranmälan behövs då platserna är begränsade. Maila din anmälan till info@grafikenshus.se.

Bettina Pehrsson är utbildad vid Lunds universitet med en fil kand i konsthistoria och vid University of California, Santa Barbara. Hon är sedan 2010 konsthallschef och konstnärliga ledare för Marabouparken Konsthall i Sundbyberg. Hon har tidigare varit utställningsintendent på Krognoshuset i Lund, Galerie Nordenhake i Stockholm och Berlin, samt mellan 2005–2007 vikarierande och tf chef för Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur. Bettina Pehrsson är en av grundarna till Antenna, en agentur, produktions- och bokförlag (med Katinka Ahlbom) och Parallel Film, ett produktionsbolag för konstfilm (med Miriam Bäckström) samt varit verksam i Designfilmpool (2004–2005), ett gränsöverskridande nätverk och arena för film och form.

Bengt Göransson är tidigare statsråd och en känd folkbildare. Han är en socialdemokratisk politiker som var Kultur- och Skolminister 1982–1989 och Utbildningsminister 1989–1991. Han är livligt intresserad av folkrörelsesektorn, hedersdoktor vid Göteborgs universitet (2006) och gav 2010 ut boken Tankar om politik. Under 70- och 80-talet har Bengt Göransson suttit i mängder av styrelser och kommittéer främst inom kulturområdet. Till exempel för Svenska Riksteatern, filmbranschens sammarbetskommitté, hörselfrämjandet i Stockholm, Manillaskolan, förvaltningsrådet för Svenska filminstitutet, ABF:s förbundsstyrelse, filmutredningen och som expert i radioutredningen. Bengt Göransson är fortfarande aktiv i samhällsdebatten och är en outtröttlig folkbildare.

Katrin Behdjou Arshi är curator och arbetar idag för Botkyrka kommun kultur- och fritidsförvaltningen som byggprojektsamordnare för byggnation, samordning och dialogskapande arbete av nya kultur-, konst- och bibliotekslokaler i Botkyrka. Mycket av den kunskap som hon bär med sig in i dessa projekt kommer ur hennes tidigare uppdrag för Tensta konsthall, Botkyrka konsthall, Botkyrka kommun och Kungliga konsthögskolan. Hon har främst arbetat med konsten som en plattform för att förflytta samhällsutvecklingsfrågor mot ett perspektiv som är inkluderande och öppen för delaktighet. Vare sig det handlar om att planera en förflyttning av en konstinstitution eller att utveckla nya plattformar mellan utbildningsområdet och brukare arbetar hon med normkritiska metoder när det kommer till frågor som ”vad gör en konstinstitution för samhället?” med fokus på representation, tillgänglighet och inte minst vad vi bygger! och de processer vi väljer att arbeta med när vi ämnar bygga nya konstinstitutioner. När hon kan välja arbetar hon nästan alltid i kollektiva konstellationer då projekten blir mäktigare ju fler som har olika bakgrund att bidra med det de är bra på. En drömsituation skulle vara att planera ett byggprojekt med fokus på innehåll tillsammans med en science fiction författare, många barn och vuxna, en kreativ byggkonstruktör, en miljövetare och materialutvecklare.

Tor Lindstrand är arkitekt och lektor på KTH Arkitekturskolan. Han är delägare i Larsson Lindstrand Palme arkitektkontor AB som inriktat sin verksamhet på publika byggnader och sammanhang, med företrädesvis kommunala beställare. Under namnet Economy arbetar han och art director Jessica Watson-Galbraith med arkitekturprojekt i gränslandet mellan konst, utbildning, scenografi och organisation. Tillsammans med koreograf Mårten Spångberg låg han bakom projektet International Festival som gjort arbeten för en rad museum och kulturinstitutioner bland annat TATE Liverpool, Van Abbemuseum, Storefront for Art and Architecture och Tensta konsthall. Han sitter också i Eva Bonniers donationsnämnd, i Ämnesrådet för Inredningsarkitektur och möbeldesign vid Konstfack och i juryn för Ung Svensk Form. Tor Lindstrand är skribent och arkitekturkritiker på tidskriften FORM och regelbunden föreläsare på landets konstnärliga högskolor. Han arbetar just nu inom forskningsprojektet Makt, rum och ideologi på Södertörns högskola.

Martin Sundin är departementsråd och chef för enheten för konstarter och internationell samordning på Kulturdepartementet sedan fem år tillbaka. Han har tidigare bl.a. varit rådgivare på avdelningen för kulturpolitik på Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn, kansliråd på Utrikesdepartementets EU-enhet och har också arbetat på Utbildningsdepartementet och Uppsala universitet. Martin var expert i Presstödsutredningen 2005, i den kulturutredning som tillsattes 2007 och huvudsekreterare i Kultursamverkansutredningen 2009 -2010. Under sin tid på Kulturdepartementet har han arbetat med en rad olika kultur- och mediepolitiska frågor, som bl.a. rör konstnärernas villkor, regional kulturverksamhet, kultur för barn och unga, internationellt kulturutbyte, radio och TV i allmänhetens tjänst och stöd till dagspressen. Martin har en examen i internationell ekonomi från Uppsala universitet.