fbpx
11 april 2021

Frédéric Gies, Rebecca Chentinell & Marie Fahlin

Söndag den 11 april fortsätter programserien som är en del av Marie Fahlins utställning Centauring med tre koreografier av Frédéric Gies, Rebecca Chentinell och Marie Fahlin.

Koreografierna (Black) Ribbon Dance, Thread och Cicatrix textus framförs som en pågående del i utställningen. Besökare uppmanas att röra sig fritt i rummet. Vänligen notera att antalet platser är mycket begränsat! Boka din plats via Billetto

Före kl 14.00 går det bra att besöka utställningen utan biljett.

Foto: Thomas Zamolo

Frédéric Gies – (Black) Ribbon Dance
(Black) Ribbon Dance är en ny version av verket Ribbon Dance från 2015. Ribbon Dance synliggör de energier och krafter vilka försätter kroppar eller objekt i rörelser och dessa rörelsers förmåga att generera sig själva, likt en motor som aktiveras av sin egen kraft. Dansandes till takterna av ett techno-set av Fiedel överlämnar sig Frédéric Gies, sensuellt och glädjefullt, till dessa strömmar och krafter och till sättet som bandet hen hanterar ändrar hens kropps textur. I den här nya versionen blir bandet till den mjukaste piskan av dem alla.
Dans: Frédéric Gies DJ: Fiedel

Foto: Nadja Voorham

Rebecca Chentinell – Thread
Thread är en bearbetning och omskrivning av ett tidigare verk från 2013, A thread between heaven and earth[En sträng mellan himmel och jord], som uppstod ur ett undersökande av samkoreograferande och upplösande av författarskap, mellan två koreografer förbundna till sinsemellan olika dimensioner, den jordiska och den själsliga. Thread väver in ytterligare en stämma och sammanflätar tre sinnen och språk i det koreografiska undersökandet av essens, autenticitet och ursprung. I Thread framträder en enskild kropp som både form och fond för den skrivande rörelsens spekulation och avtryck.
Koreografi: Rebecca Chentinell i nära samarbete med Félicia Atkinson och Per Jonsson

Marie Fahlin – Cicatrix textus
Ett performativt skrivande för skrivandets skull (asemisk skrift), där handens dans har företräde framför den meningsskapande texten och där det asemiska, i sin tur, informerar ögat-handen.
Koreografi/erande: Marie Fahlin
Performer: Maria Öhman