fbpx
  • Margaret Raspé. Utställningsbild: Jean-Baptiste Beranger
    Margaret Raspé. Utställningsbild: Jean-Baptiste Beranger
7 februari 2015–26 april 2015

From Her House

Margaret Raspé och Anna Sjödahl på Marabouparken konsthall
Joanna Lombard på Konsthall C

Marabouparken konsthall och Konsthall C presenterar den första utställningen av Mierle Laderman Ukeles arbeten i Sverige samt ett gemensamt program med utställningar och evenemang; From Her House med verk av Anna Sjödahl, Margaret Raspé och Joanna Lombard och ett filmprogram med konstnärliga undersökningar av hemmet, hushållsarbete och arbetets könsuppdelning.

I utställningen From Her House på Marabouparken konsthall visas några nyckelverk av den svenska konstnären Anna Sjödahl och hennes tyska kollega Margaret Raspé. Utställningen innehåller viktiga hållpunkter som vidgar förståelsen för hur feministiska konstnärskap utvecklades under 1960- och 1970-talen.

Bilder på stan – Alternativ reklam, med Kersti Abrams-Nilsson och Boi Edberg, 1969–1972,

Anna Sjödahl skildrade sin egen verklighet för att visa att konstens villkor även kan födas ur vardagens ”kladdiga tillvaro”. Som en av de tidiga förgrundsgestalterna med en feministisk agenda provocerade hennes konst med vardagliga motiv av hushållsföremål, småbarnsmamman och familjegräl i förortens betonggrå miljöer och gav upphov till debatter om kvinnoförtryck, dubbelarbete och den produktionsordning som endast värdesätter arbete utanför hemmet. Flera av Anna Sjödahls målningar har kommit att bli moderna klassiker såsom Vår i Hallonbergen och Barbro drömmer och är symboler för såväl förortstristess, betongalienation som kvinnors ofrihet. I utställningen visas ett urval teckningar och skulpturer från framförallt den första mer uppmärksammade utställningen Vision och möda som Anna Sjödahl visade på Galleri Prisma II 1970 samt dokumentation och original från Bilder på stan – Alternativ reklam från 1969–1972.

Margaret Raspé, Der Sadist schlägt das eindeutig Unschuldige, 1971

Konstnären Margaret Raspé utgår från hushållsarbetets vardagliga rutiner för att belysa dess produktionsvillkor. Under 1970-talet utvecklade hon en ”kamerahjälm” med vilken hon kunde ”instrumentalisera ögat” och med filmens hjälp dokumentera det arbete hon utförde varje dag. Både hushållsarbetet och det konstnärliga arbetet filmades på samma sätt, vilket understryker deras gemensamma produktionsvillkor. Genom att visualisera detta arbete försökte Raspé hitta kopplingar till aktuella diskussioner om reproducerande arbete och, precis som konstnären Mierle Laderman Ukeles, återupprätta dess betydelse. I utställningen på Marabouparken konsthall visas tre filmer hämtade ur serien med kamerahjälmsarbeten.

På Konsthall C presenterar Joanna Lombard ett nytt arbete som tar sin utgångspunkt i de svårigheter som hon upplevde med att amma sitt första barn. Lombards arbete, producerat mer än 30 år efter Ukeles, Raspé och Sjödahl, är en slående påminnelse om de gemensamma utmaningar som mödrar står inför samt behovet av att uttrycka dessa.

Anna Sjödahl (född 1934 i Göteborg, avled 2001) studerade på Konstfack 1953–58 och vid Kungliga konsthögskolan 1959–64. Hennes verk har visats på retrospektiva utställningar på Borås Konstmuseum 1988 och Liljevalchs Konsthall 1999 och ingått i samlingsutställningar som Konstfeminism på bl a Dunkers kulturhus och Liljevalchs konsthall 2006, Hjärtat sitter till vänster på Göteborgs konstmuseum 1998, Vi arbetar för livet på Liljevalchs konsthall 1980 samt Kvinnoliv på Lunds konsthall och Kvinnfolk på Kulturhuset i Stockholm 1974.

Margaret Raspé (född i Breslau, 1933) utbildade sig vid konstakademin i München och Berlin. Från 1971 till 1974 gjorde hon filmer med hjälp av en kamerahjälm som hon själv uppfann och där hon registrerade kvinnliga handlingar i köket. Mellan 1978–85 producerade hon dokumentärfilmen Anastenaria – Feast of the Feuerlaufer of Lagadas samt arbetade med projektet unheeded forms of production vid NGBK Berlin 1982. Sedan 2000 har hon på den grekiska ön Karpathos utvecklat ett projekt med titeln Sense där hon bjuder in konstnärer och vänner för att bidra till projektet. 2014 visade Arsenale, Berlin en utställning med Raspés filmer, Alle Tage wieder – let them swing!, där också material och föremål, inklusive hennes uppfinning ”kamerahjälmen”, ingick.

Joanna Lombard (född 1972 i Algeriet med svensk-franska föräldrar) tog examen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2010. Lombards arbeten iscensätter självupplevda händelser på nytt för att kritiskt undersöka den ursprungliga situationen och frågeställningar kring identitet, ursprung och utanförskap. I hennes filmer är berättelserna ofta avsiktligt tvetydig och pendlar mellan ett barns och vuxet perspektiv. Hennes praktik utforskar minnen och lyfter fram berättelser som genererats under hennes barndom på sjuttiotalet. Lombards har deltagit i utställningar som Ghosts, Spies, And Grandmothers – The 8th Seoul Art Biennalen, South Korea (2014). Kapitel ett – Är där här. Gallery Id:I, Stockholm (2014), The Society without qualities, curaterat av Lars Bang Larsen, Tensta Konsthall (2013).

Anna Sjödahl
Margaret Raspé

Film- och evenemangsprogram

Med avstamp i Mierle Laderman Ukeles banbrytande serie Maintenance Art Works mellan 1969–1980 tar ett filmprogram och ett antal föreläsningskvällar upp konstnärliga undersökningar av hemmet, hushållsarbete och arbetets könsuppdelning och lyfter fram de utställda konstnärernas fortsatta relevans idag. Filmprogrammet innehåller arbeten som visar den feministiska kampen som utkämpades i vardagen och kommer att visas på onsdagar på Marabouparken konsthall. Programmet är förankrat i två samlingar med konstnärsfilmer och videor, samt ett antal arbeten från Cinenova som distribuerar filmer och videor gjorda av kvinnor.

Se vårens publika program

Premiär på Zita Folkets Bio!

Premiär för film– och evenemangsprogrammet på Zita Folkets Bio den 10 februari kl. 20.00 i samarbete med Film i Samtidskonsten (FIS). Läs mer