fbpx

Fylkingen på Spring Clean

Fylkingen på Spring Clean:

Josefin Lindebrink, Janna Holmstedt och Jacek Smolicki, Fylkingen PPPOD

Fredag 3 och lördag 4 maj kl 13.00–18.00

I samarbete med Marabouparken konsthall presenterar Fylkingen två akter som aktiverar publikens lyssnande på olika sätt. I installationen HABITAT, av Josefin Lindebrink, inbjuds besökaren att ta plats på oscillerande ytor. Mellan installationen och besökarens egen kropp formas ett kretslopp av ljud som utmanar huden som gräns mellan biologi och teknologi.

Janna Holmstedt & Jacek Smolicki bjuder i Sonic Sensibilities in till en serie aktiviteter i parken och inne i konsthallens stora rum. Akterna börjar med en tyst vandring utomhus där befintliga ljud uppmärksammas och vävs samman med mindre ljudinstallationer av Smolicki. Ljudvandringen följs av en konsert där Smolicki med hjälp av vardagliga föremål, förinspelade ljud och liveupptagningar skapar fascinerande ljudvärldar. Därefter rör sig Holmstedt i sin performance mellan det mänskliga, syntetiska och djuriska. Hennes verk bygger på arkivmaterial och ljudinspelningar från ett vetenskapligt experiment där delfiner skulle lära sig tala engelska genom blåshålet.

I konsthallens bibliotek presenteras några av de myllrande aktiviteter och den genreöverskridande konst och musik som skapas på Fylkingen genom en lyssningsstation för Fylkingens podcast: Fylkingen PPPOD

Fylkingen är en konstnärsdriven scen och förening för experimentell musik och konst. Föreningen grundades 1933 och har sedan dess stött och presenterat ett brett utbud av de mest framstående kompositörerna, musikerna och konstnärerna inom radikal elektronisk, samtida musik, performing arts och multimedia. 2019 fyller Fylkingen 86 år vilket gör föreningen till världens äldsta forum i sitt slag.

Fylkingen PPPOD

Lyssningsstation i biblioteket
Fredag 3 och lördag 4 maj kl 13.00–18.00

En pod är en kapsel. Den kan bära frö eller fungera som tidskapsel. Fylkingen PPPOD är på samma gång behållare och färdskrivare, ett försök att fånga om så bara en bråkdel av de magiska stunder, myllrande aktiviteter och den genreöverskridande konst och musik som skapas på Fylkingen. I de avsnitt som släpptes hösten 2018 låter Elisabeth Hedström oss ta del av kända och okända delar av Fylkingen – som experimentell scen, mötesplats och konstnärlig frizon. Episoderna finns tillgängliga på Fylkingens hemsida och på Soundcloud.

Intervjuer, ljud och klippning: Elisabeth Hedström
Ljudmix: Emil Olsson
Jingle: Johannes Bergmark
Redaktör: Janna Holmstedt

Josefin Lindebrink
HABITAT

Maskininlärning, ljud, transducers, haptik, biosensorer

Installation i galleri BOX
Fredag 3 maj 13.00–18.00 och lördag 4 maj 13.00–20.00

HABITAT utforskar teman av utveckling som både en ensam och gemensam process. Projektet ämnar problematisera varandet tillsammans med en intelligent teknik som kontinuerligt utmanar huden som en gräns för identitet eller den autonoma människokroppen. Besökaren kan positionera sig på ytor som oscillerar som svar på biofysiologisk återkoppling från sin ockupant. Allt eftersom andra upptar sina egna strukturer läggs de till den andres återkopplingsloop. Oscillationerna styrs av en maskin som genom maskininlärning kontinuerligt försöker hålla sig i balans med sin(a) ockupant(er).


Josefin Lindebrink är en ljudkonstnär verksam inom mötet mellan konst och vetenskap. Med en bakgrund i musik och tillämpad fysik utforskar och kritiskt undersöker hennes arbete rollen framväxande teknik har i förhållande till kropp och materia. Hon är sedan 2018 ordförande för föreningen Fylkingen ny musik och intermediakonst.

Janna Holmstedt & Jacek Smolicki
Sonic Sensibilities

Soundwalk i parken och två performance i konsthallen med ljud, objekt, video och röster
Lördag 4 maj kl.16.00-18:00

I Sonic Sensibilities möts Jaceks och Jannas konstnärsskap samt intresse för olika former av lyssnade praktiker och ljudteknologier. I ett aktivt lyssnade träder andra aspekter av omgivningen fram än de vi vanligtvis uppmärksammar i en visuellt orienterad kultur. Hur upplever jag omgivningen och min egen närvaro i den om jag under tystnad lyssnar in, istället för att betrakta eller prata om den? Hur låter omgivningen och objekten? Hur låter egentligen språket? Vad gör teknologin med lyssnandet och våra kroppar? I Sonic Sensibilities, som kan sägas bestå av tre akter, leds vi från befintliga ljudvärldar och lyssnande utomhus, till förstärkta, förvrängda och inspelade ljud i Jaceks performativa ljudkollage där vardagliga föremål används på oväntade och poetiska sätt, över till historiska ljudarkiv, djurröster och berättande i Jannas performance som bitvis har karaktär av föreläsning (lecture performance). Denna utgår från ljudinspelningar av kommunikationsexperiment med delfiner som utfördes på 1950 och 60‐talet i USA, där delfinerna skulle lära sig att tala engelska med blåshålet. I centrum står en kvinna, Margaret Howe, som under 75 dagar försökte leva under jämlika villkor tillsammans med delfinen Peter i ett vattenfyllt hus.

Janna Holmstedt arbetar med situerade praktiker och olika former av utvidgat berättande i gränslandet mellan ljud‐, scen‐ och samtidskonst. 2017 presenterade hon sin doktorsavhandling i fri konst ”Are You Ready for a Wet Live-In? Explorations into Listening”. Förutom medlem och aktiv i produktionsgruppen på Fylkingen är Janna affilierad forskare vid den transdisciplinära feministiska plattformen The Posthumanities Hub vid KTH och Linköpings universitet.


Jacek Smolicki arbetar i skärningspunkten mellan estetik, teknik, arkivering och vardag. Hans arbete manifesteras genom performativa ljudlandskapskompositioner, ljudpromenader, experimentella arkiv, och installationer. Parallellt har han de senaste åren systematiskt experimenterat med olika inspelningstekniker för att dokumentera det mänskliga och mer-än-mänskliga vardagslivet. 2017 doktorerade han vid School of Arts and Communication, Malmö University.