fbpx

Filmprogram Andreas Gedin, Saskia Holmkvist, Tove Kjellmark, Michel Wenzer

Men jag då?, Tove Kjellmark, 2006

Filmprogram – Andreas Gedin, Saskia Holmkvist, Tove Kjellmark, Michel Wenzer

6-28 juli visar Marabouparken konsthall två filmprogram som knyter an till utställningen ABCDEFGHI som visas i den stora utställningssalen.

Ett fristående och specialkomponerat program i samarbete med Filmform.
Fyra filmer tar sig an det språkliga från olika infallsvinklar, från den helt privata sfären till den mest publika. Verken pekar på språkets möjlighet som både manipulativt maktmedel som skapar låsningar och desperation, men även som den enda länken till människor utanför den egna, ibland bokstavliga, instängdheten. Vissa av verken använder ett destillerat språk, där varje ord vägs på guldvåg, utformas och uttalas med omsorg, andra det nästan obehagligt vardagliga.

Verken som visas är:
Ich bin ein Berliner av Andreas Gedin
Role control av Saskia Holmkvist
Men jag då? av Tove Kjellmark
Three poems by Spoon Jackson av Michel Wenzer