fbpx

Gemensam nytta – frukostcirkel

Frukostcirkel: Gemensam nytta

I samband med Vem äger stadens residens på Marabouparkens gästrum bjuder vi in till att under fyra torsdagar i april tillsammans läsa Ugo Matteis Gemensam Nytta. Varje träff pågår mellan 09.30–11.00, och under läsningen stannar vi upp vid eventuella oklarheter för att sedan diskutera innehållet efteråt. Inga förkunskaper krävs och kaffe och enkel frukost kommer att finnas på plats. Eventuellt får vi vid något tillfälle introduktioner av särskilt inbjudna gäster. Cirkelledare är Elof Hellström från Vem äger Staden och Karin Bähler Lavér från Marabouparken konsthall.

Vi träffas torsdag den 4, 11, 18 och 25 april kl 09.30–11.00
För att planera träffarna på bästa sätt får ni gärna anmäla er nedan (du behöver inte kunna närvara vid alla tillfällen för att delta!): osa@marabouparken.se, skriv ’Frukostcirkel’ i ämnesraden!

Om Gemensam nytta:
Expropriering är reglerat i lag så att den enskilde garanteras ersättning om hens mark tas i anspråk för andra syften. Men när stater eller kommuner säljer ut det som tillhör alla, och alltså även efterlevande släkten, då finns ingen motsvarande reglering. I Gemensam nytta undersöker den italienska juridikprofessorn Ugo Mattei hur synen på det gemensamma förändrats från medeltiden till idag och visar hur centrala mänskliga behov och intressen blir klämda mellan staters och privata aktörers jakt på vinst. Boken skrevs som en manifest och har väckt livlig debatt i Italien och runt om Europa, genom sitt passionerade och sakkunniga försvar för allmänningen och våra gemensamma tillgångar.

Om Mapping the Unjust City / Vem äger staden 
Gruppens kollektiva arbete tar sin utgångspunkt i kartläggningar, motberättelser och visualisering av ägande i relation till den byggda miljön. Genom att utforska dolda lager i staden, såsom finansiella flöden och relationen mellan offentligt och privat, öppnas samtal om vem staden är till för och vad den skulle kunna vara. I processen undersöks estetiska strategier för att dela kunskap om ägandeförhållanden och på så sätt uppmuntra till demokratisering av stadens gemensamma platser. Medlemmar är Elof Hellström, Maryam Fanni, Åsa Johansson, Sarah Kim och Paula Urbano.

Evenemanget stöds av ABF Norra Stockholms län