fbpx

Genom bilden med David Claerbout

David Claerbout, The Quiet Shore, video 2011

Genom bilden med David Claerbout

Föreläsning med Annika Wik
Onsdag 14 oktober kl 18.30

När filmmediet var ungt fördes resonemang om hur människorna trädde fram ur skuggorna var gång bilder satts i rörelse. När projektorn startade väcktes människor till liv, när rörelsen upphörde eller bilden frös försvann livet tillbaka in i skuggorna lika snabbt som det hade startat. Som åskådare framför David Claerbouts filmer för han oss tillbaka till det fantastiska i övergången från stilla till rörlig bild i denna tid, sedan, via experimentfilmens undersökningar och olika genrer inom fotografi och film, för han oss i sina verk fram till, och kanske förbi, de möjligheter vi har att vinkla, förskjuta och tänja gränserna för vad som går att göra med mellanrummet mellan stilla bild och bild i rörelse i dagens bildlandskap. Om detta kommer Annika Wik utifrån sitt filmvetenskapliga perspektiv att prata under sin föreläsning. Genom filmklipp tar hon oss med på en resa genom bilder – både bokstavligen i relation till Claerbouts sätt att föra åskådaren genom bilden och metaforiskt genom filmhistoriska och filmestetiska resonemang.


Annika Wik har en doktorsexamen från Filmvetenskapliga Institutionen, Stockholms universitet (2001) där hon forskade och undervisade från 1996-2012. Idag arbetar hon i egen regi med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst. Hon har varit forskningsansvarig på MAP, Mobile Art Production och är delredaktör till böckerna Imagining the Audience. Viewing Positions in Curatorial and Artistic Practice (2012) och Rörlig konstproduktion / Mobile Art Production (2010). Annika Wik ansvarar för kursmomentet videokonst i kursen Fotografiens och videokonstens historia på Konstfack i Stockholm och hon är en ofta anlitad föreläsare i både film- och konstsammanhang.