fbpx
  • Utställningsfoto: Jean-Baptiste Béranger
    Utställningsfoto: Jean-Baptiste Béranger
22 oktober 2022–22 januari 2023

Hanna Ljungh – Den tunna ytan

Nu i höst är Marabouparken konsthall mycket glada att få presentera konstnären Hanna Ljunghs största soloutställning hittills.

Hanna Ljungh ägnar sig åt ett konstnärligt undersökande av den materia vi benämner som sten, mark, jord, land och berg. Hennes konstnärskap utforskar ofta relationen mellan det organiska och det oorganiska, mellan människan och naturen. Här ingår tankar om antropocen, resursfördelning och vad vi människor ytterst består av. Hanna Ljunghs konst har både ett mikroperspektiv på människo- och samhällskroppen samt ett större makroperspektiv på planeten och ut mot rymden och evigheten. 

Hon fick 2016 ett stort genomslag både i Sverige och internationellt med sin nästan sex timmar långa film I am mountain, to measure impermanence i vilken hon i en enda tagning och från Kebnekaises norra topp filmat den smältande sydtoppen. Hanna Ljungh arbetar med video, foto, skulptur och installationer där hon omvärderar relationen mellan det vi ser som mänsklig och icke-mänsklig existens.

Curiosity Cabinet (iron 115 kg): You, me rock, mountain – commodities of the quantified universe (Kiruna), 2019. Foto: Jean-Baptiste Béranger.
The Health Spring: DIY Petalite Pegmatite Lithium Generator –Erosion Sculpture, 2022. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

I sin serie av verk Curiosity cabinets tittar hon närmare på mineralerna som utvinns ur jorden men vilka också återfinns inuti våra kroppar. I glasmontrarna finner vi inte den uppsjö av märkliga objekt som vanligtvis kopplas samman med kuriosakabinetter. Här visas i stället den mängd av mineraler som järn, svavel och kol som vi finner i kroppen och kopplar på så sätt ihop den ivriga jakten på att kvantifiera vårt välmående utifrån mineralhalter till exaktheten i gruvindustrin som utarmar jordens resurser.

På Marabouparken kommer Ljungh ta sig an rummen spatialt i uppåt-och nedåtstigande riktningar i konstnärliga medier som video, skulpturer, installationer, teckningar med mera. I utställningen ingår även flera nya och aldrig tidigare visade verk.

I am mountain, yo measure impermanence, 2016. Tillhör Region Skånes konstsamling. Foto: Jean-Baptiste Béranger.
I am mountain – measurements, 2016. Foto: Jean-Baptiste Béranger.
Lithic Rest, vessel, Shelter, Future, Past –Infant bed, 2022. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Evenemang

Release och samtal: Hanna Ljungh
Hanna Ljungh: Poesiläsningar
Hanna Ljungh: finissage