fbpx
7 oktober 2023–28 januari 2024 Se program

häremellan rummen

Duane Michals, Now Becoming Then, 1978. Gelatin silver print, ink. Courtesy of Moderna Museet, Stockholm. Donation 1978 from the artist.

Karl Holmqvist, Linnea Lindberg, My Lindh, Lotta Lotass, Duane Michals, Lina Nordenström, Carl-Erik Ström, Lisa Tan och Peter Thörneby

Höstens grupputställning på Marabouparken konsthall tar sin utgångspunkt i mötet mellan text och bild. Text är något som länge förekommit i bildkonstens historia, i många former och konstnärliga tekniker. Utställningen väljer att fokusera på verk som genom sin konstnärliga metod öppnar upp för en fruktbar osäkerhet eller dubbeltydighet, verk som tvingar oss att läsa av dem simultant genom olika språk eller med en dubbel blick. Utställningen innehåller verk av konstnärer som verkar inom olika riktningar och konstnärliga praktiker och följer några olika trådar genom detta omfattande fält.

Bild och text nödvändiggör två olika sorters läsningar eller rum som ibland lägger sig nära varandra, ibland motsäger varandra, men som alltid skapar ett glapp som inte helt kan överbryggas. En poetisk splittring och osäkerhet i vilken verket befinner sig, ständigt pendlande, i ett mellanrum. Den här utställningen landar någonstans mellan dessa två läsningar. Det här rummet mellan rummen är en plats för omdefinition och förhandling där nya tolkningar och läsningar kan uppstå.

Den amerikanske fotografen Duane Michals och finske Carl-Erik Ström skapade på 1970-talet fotosekvenser där de tillfört handskriven text till bilden. Hos Michals skapar texten narrativet medan Ströms texter ofta motsäger bilden.

En annan tråd i utställningen är den som närmar sig den konkreta poesin. Lina Nordenström arbetar framför allt med olika grafiska trycktekniker och konst i bokform. Konstnären och poeten Karl Holmqvist deltar med en film som vilar på den lästa poetiska texten och konstnärens röst.

Peter Thörneby, Italics, 2012, graverad Corian. Foto: Peder Björkegren.
Peter Thörneby, Italics, 2012, graverad Corian. Foto: Peder Björkegren.
My Lindh, Det finns tid, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Karl Holmqvist, Smokey, 1995
Karl Holmqvist, Smokey, 1995
Lotta Lotass, Redwood, 2008-2009

Författaren Lotta Lotass ställer på ett poetiskt, associativt, vis text och bild mot varandra i två filmverk och deltar även med ett textverk i objektform, liksom poeten Peter Thörneby. I Lisa Tans verk synliggörs språkliga, kulturella och politiska strukturer. Linnea Lindberg deltar med ett tredelat diabildsverk om tid. Hon inkluderar egen poetisk text och bilder i ett bildkollage. My Lindh producerar tre nya textverk för utställningen, en installation, ett skulpturalt verk och ett interaktivt.

Utställningen har inte som ambition att skapa någon heltäckande historieskrivning över text i bildkonst, utan vill snarare visa upp några konstnärskap som på intressanta sätt arbetar med text i sin konst. 

I utställningen visas både befintliga och nyskapade verk av grafik, skulptur, installation, video och fotografi bland annat. Utställningen kommer även att ackompanjeras av en bok med bidrag från konstnärerna, bildmaterial från utställningen med mera.

Linnea Lindberg, Stor tystnad, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Linnea Lindberg, Stor tystnad, 2023. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Lisa Tan, The Basque Language in the Dictionary (2021), The English Language in the Dictionary (2021). Foto: Jean-Baptiste Béranger
Lina Nordström, installationsfoto: Jean-Baptiste Béranger
Carl-Erik Ström, Starka vibrationer. / Strong Vibrations., 1979. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Evenemang

bbbbbbbbokstavskomp
Poesi i biblioteket
Förlagspresentation: Timglaset Editions
Förlagspresentation: Rojal Förlag
Performance & boksläpp

Vernissage
7/10 kl 12.00–16.00
Klockan 13.00 hälsar utställningens curatorer Helena Holmberg och Erik Sandberg välkommen och ger en kort introduktion till utställningen. Fri entré.

Poesi i biblioteket med Peter Thörneby och inbjudna gäster
11/11

bbbbbbbbbbbokstavskomp, framträdande Lina Nordenström & Sten Sandell
25/11

Performance med Lisa Tan & My Lindh, samt boksläpp
20/1 kl 13.00