fbpx
  • Ann Lislegaard, Crystal World (after J. G. Ballard), 3D animation, 2006
    Ann Lislegaard, Crystal World (after J. G. Ballard), 3D animation, 2006
11 december 2010–27 februari 2011

Ann Lislegaard – Haunted. Tapping of the Fox Sisters

Ann Lislegaard har sedan tidigt 1990-tal byggt upp ett internationellt konstnärskap kring film-, ljud- och ljusinstallationer vars sinnesutvidgande egenskaper hör till hennes speciella kännetecken. I utställningen Haunted. Tapping of the Fox Sisters.visar vi ett urval av konstnärens science-fictioninspirerade verk som känns extra angelägna i en tid då vår politiska kultur präglas av rädsla och tillbakablickande. Utställningens titel associerar bl a till hur vi hemsöks av gamla föreställningar och till de amerikanska systrarna Fox, som med sin spiritistiska telegraf var en av grundarna till den moderna Spiritismen.

Få breda kulturyttringar har som science-fiction fått människor att begrunda komplexa frågeställningar som beroendeförhållandet mellan dåtid, nutid och framtid, vår sexualitet och vår rädsla för det som är främmande. Ann Lislegaard använder sig av science-fictiongenrens strategi att dra in betraktaren i en alternativ verklighet som är både familjär och samtidigt helt främmande. Hon intresserar sig för det författaren J.G. Ballard kallat det ’psykologiska rummet’ – ett rum mellan människans perception och kognition där våra förhållningssätt formas och omförhandlas. Inom science-fiction låter man ofta dessa mentala landskap skapa förutsättningar för en fiktiv värld som bildar kontrast till våra invanda föreställningar. I utställningens olika verk refererar konstnären till betydelsebärande teman och bilder i ikoniska science-fiction romaner och filmer som Crystal World av J.G. Ballard, Left Hand of Darkness av Ursula K. Le Guin, 2001: A Space Odyssey av Stanley Kubrick och Närkontakt av 3:e graden av Steven Spielberg.

Ann Lislegaard, Science Fiction_3112, 2007. Photo: Jean-Baptiste Béranger
Ann Lislegaard, Untitled (Light Boxes), 2010. Photo: Jean-Baptiste Béranger
Ann Lislegaard, Naked Future, 2010. Photo: Jean-Baptiste Béranger

Verket Crystal World (After J.G. Ballard) från 2006 är en projicerad 3D animation där vi rör oss genom ett konstruerat universum av arkitektoniska strukturer och en djungel som långsamt kristalliseras. Titeln på verket är hämtat från J.G. Ballards roman Crystal World från 1966 där en geologisk kristalliseringsprocess utgör ett centralt tema. Förödande vacker sprider sig kristallisering som en glittrande istid av juveler där dess attraktionskraft paradoxalt nog tycks ligga i den fysiska och mentala frysningen av människor, byggnader och natur. I ljudverket Science Fiction_3112 (after 2001: A Space Odyssey by Stanley Kubrick) iscensätter Ann Lislegaard en radikal manipulering av tiden och rummet genom att speeda upp, sträcka ut och komprimera denna klassiska sci-fi films ljudspår från 141 till 8 min. Olika tidsplan blir parallella verkligheter i Naked Future – ett nytt performance- och ljudverk producerat för utställningen på Marabouparken, där operasångerskan Henriikka Gröndahl improvisationssjunger ett utdrag ur Joanna Russ feministiska science-fictionroman, The Female Man från 1975.

Med ljud, ljus och rörlig bild sugs vi i utställningen in i ett komprimerat, Lislegaardskt universum i ständig transformation, där våra förhållningssätt till rummet, tiden, sexualiteten och det okända omprövas.

Ann Lislegaard, Science Fiction_3114, 2009. Photo: Jean-Baptiste Béranger
Ann Lislegaard, installation view. Photo: Jean-Baptiste Béranger