fbpx
  • Catti Brandelius, Förortsindianen, 2012. Fotograf: Maja Borg.
    Catti Brandelius, Förortsindianen, 2012. Fotograf: Maja Borg.
8 september 2012–25 november 2012

Hembyg(g)d

Pawel Althamer
Kerstin Bergendal
Catti Brandelius
Anna Högberg & Johan Tirén
Kateřina Šedá
Anna Witt

Ordet hembyggd kan uttrycka initiativ, skaparglädje och autenticitet. Hembygd däremot syftar på den trakt som omger hemmet men också den miljö och de människor vi härstammar från, identifierar oss med och präglas av. Utställningstitelns kombination; Hembyg(g)d, försöker sätta fingret på det element av hembygge som en hembygd ofta är och den möjlighet vi har att själva vara med och snickra på den fysiska och sociala miljö där vi lever och verkar. Utställningen Hembyg(g)d visar sju konstnärer som genom sitt arbete skapar kopplingar mellan mänskliga relationer, den fysiska miljön och samhället i stort genom att undersöka, diskutera, dokumentera och gestalta de miljöer och sammanhang vi lever i.

Central i utställningen är konstnären Kerstin Bergendals presentation av det Sundbybergsbaserade konstprojektet PARK LEK. Under åtta månader har hon vandrat runt i Hallonbergen och Ör med sin ryggsäck och sin kamera. Enbart genom samtal med boende, lokala aktörer, tjänstemän, byggherrar och politiker har hon gradvist byggt upp ett unikt storskaligt stadsutvecklingsprojekt – PARK LEK. I en stor modell över Hallonbergen och Ör finns det förslag till omorganisation av Hallonbergen och Ör som de 146 deltagare i PARK LEK har bidragit till. Parallellt med modellen har ett levnadsporträtt av dessa stadsdelar anno 2012 vuxit fram som gestaltas i utställningen av en mängd filmade intervjuer med de boende.

I polske konstnären Pawel Althamers fall utgår arbetet från viljan att göra gemensam sak med grannarna i en jakt på tillvarons metafysiska sidor. I projektet Common Task reser Althamer och grannarna från Bròdno utanför Warsawa runt i guldiga rymddräkter i ett försök att se på sin egen och andras tillvaro med utomjordingens ögon. Den tjeckiska konstnären Kateřina Šedá har sedan 2010 arbetat med byborna i den lilla tjeckiska byn Nošovice vars karaktär och gemenskap trasats sönder av den gigantiska Hyundai fabrik som slagit ned i dess mitt. I That’s the Way the Cookie Crumbles visar hon i en installation med bord och dukar hur hon tillsammans med byborna målar och broderar fram en ny identitet kring den cirkel runt fabriken som deras by förvandlats till.

Catti Brandelius En vanlig dag, 1996 (5.14 min, video), Förortsindianen, 2012 (9:15 min, HD film), The Streets of Bredäng, 2000 (3.05 min, video). Foto Jean-Baptiste Béranger
Kerstin Bergendal, PARK LEK, 2012. Foto: Jean-Baptiste Béranger
Pawel Althamer, Bródno 2000, 2000 (5:52 mins, VHS video)

Tyska konstnären Anna Witt vänder upp och ner på det sk ”problemformulerings-privilegiet” i sin film Battle Rap. Här har hon bjudit in ett antal etnologer från München som forskar om ”ghettospråk” och ”gangsterrap” att försöka framföra sina rapporter i en ”rap battle” tillsammans med de rappare som ingått i undersökningen. Stockholmsförorten Bredäng, dess bostadshus, tunnelbanestation, gångvägar och fotbollsplan utgör ofta spelplats i konstnären och musikern Catti Brandelius filmer. Det är också där hennes mest berömda artist-alias ”Miss Universum” framlever sina dagar uppassad av sina många slavar. I hennes senaste film möter vi kvinnan som i reaktion mot sin egen rädsla förvandlas till Förortsindianen – de kvinnliga Bredängsbornas beskyddare.

I bland sker det konstnärliga arbetet på en abstrakt nivå, som i Anna Högbergs och Johan Tiréns tidigare arbete där de tillsammans med tjänstemännen på Regionplanekontoret försökte hitta nya infallsvinkar på den strategiska och visionära planeringen av Stockholmsregionens utveckling de närmsta 30 åren. För Hembyg(g)dsutställningen har de skapat ett utsiktstorn, Point of View, som på engelska kan betyda både en fysisk plats med utsikt och ett individuellt synsätt. Som skulptur förkroppsligar den en viktig aspekt av flera av de deltagande konstnärernas arbete: konstens förmåga att sätta människans plats i samhällsbygget i perspektiv.

Kateřina Šedá, That’s the Way the Cookie Crumbles, 2010-2012 (bordsdukar). Foto: Jean-Baptiste Béranger
Anna Högberg & Johan Tirén, Point of View, 2012 . Foto: Jean-Baptiste Béranger

Utställningen Hembyg(g)d samproduceras av Marabouparken konsthall och PARK LEK med stöd av Sundbybergs stad, Fastighets AB Förvaltaren och Tjeckiska Centret. Curator är Helena Selder, konstintendent på Marabouparken. Parkleksprojektet stöds även av Statens konstråds samverkansprojekt med titeln Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet.