fbpx
  • Hilding Linnqvist, Nubian Village, 1965. Photo: Leif Mattsson
    Hilding Linnqvist, Nubian Village, 1965. Photo: Leif Mattsson
11 August 2011–27 November 2011

The Hilding Linnqvist Archive

Hilding Linnqvist, Dekorativ skiss, 1920. Foto:Leif Mattsson
Hilding Linnqvist, Dekorativ skiss, 1920. Foto:Leif Mattsson
Hilding Linnqvist, Sittande dam med slöja, 1910-tal. Foto: Leif Mattsson
Hilding Linnqvist, Sittande dam med slöja, 1910-tal. Foto: Leif Mattsson
Hilding Linnqvist, Den rosafärgade hatten, sent 1920-tal. Foto
Hilding Linnqvist, Den rosafärgade hatten, sent 1920-tal. Foto

I utställningen Hilding Linnqvists arkiv får vi se nya sidor hos en av 1900-talets mest omtyckta och mångsidiga konstnärer. Utställningens titel anspelar på den stora samling verk och föremål i Stiftelsen Hilding Linnqvists konst ägo som Marabouparken konsthall förvaltar. Ambitionen är att ge den stora och värdefulla samlingen av Hilding Linnqvists konst en större presentation. Hilding Linnqvist (1891-1984) var en av den svenska naivismens förgrundsgestalter på 1910-talet och en viktig inspiratör i kretsen kring galleriet Färg och Form i Stockholm. På 1970-talet tog konstkritikern Ulf Linde initiativ till att sortera Hilding Linnqvists teckningar i arkivskåp. Teckningsarkivet kompletterades vid konstnärens död med kvarlämnade verk och föremål och omfattar idag ca 1500 teckningar, 200 akvareller och 96 oljemålningar. Stiftelsen Hilding Linnqvists konsts samling har i utställningen kompletterats med inlånade målningar: bland annat den gåtfulla Barn på ängen (1920) Moderna Museet, Stockholm, Strandliv vid Adriatiska havet (1922) och Sommarnatt vid Riddarholmskanalen (1934) Stockholms Stadsmuseum, Stockholm och Sommarnatt (1924) i privat ägo. I utställningen visas dessutom den jättelika och sällan visade kartongen till Nubisk by (1965), samt skisser och föremål ur Hilding Linnqvists samling.

Hilding Linnqvist, Barn i vintersnö, 1945. Foto: Leif Mattsson

Utställningen är grovt indelad i fyra teman: folk, saker, platser och sagor. Dessa speglar arkivets tematiska organisation och ger en bild av Hilding Linnqvists bildskapande utifrån dess egna motivkretsar. Hilding Linnqvists teckningar intar en viktig plats i samlingen; från 1910- och 20-talens ögonblickbilder från kaféer och stadsliv till noggrant upplagda förlagor till större målningar och de blomstudier konstnären återkom till under hela sin långa karriär. På 1920-talet gjorde Hilding Linnqvist flera större, detaljerade målningar med motiv från resor i utlandet och Stockholmsvyer. Hilding Linnqvists dittills naivistiska detaljmåleri vek vid den här tiden successivt undan för mer noggrant planerade kompositioner i färg och form.

Hilding Linnqvist, Komedi och idyll, al fresco, 1930. Foto: Leif Mattsson

Hilding Linnqvist har en speciell koppling till Marabouparken. På 1930-talet gjorde konstnären en skiss till en stor väggmålning för Göteborgs stadsteater som aldrig uppfördes. När han 1938 fick en beställning att göra en väggmålning för Marabous personalmatsal i Sundbyberg återanvände han skissen. Innan arbetet började reste Hilding Linnqvist till Grekland. Vid återkomsten arbetade han in motiv från sin resa i Maraboufresken som kom att heta Komedi och idyll. Huvudmotivet behöll han dock och målningen skildrar därför den moderna och antika teaterns födelse i form av ett Commedia dell´arte – sällskap som slagit sig ned i ruinerna efter en amfiteater. Väggmålningen sitter fortfarande kvar i samma lokaler som numera är omvandlade till kontor.

Hilding Linnqvist, Gata i Luxor, 1947. Foto: Leif Mattsson

Om Hilding Linnqvist
Hilding Linnqvist föddes i Stockholm 1891 och studerade vid Tekniska skolan (1908-10) och Konstakademin (1910-12). 1912 ledde han ett uttåg från Konstakademin i protest mot föråldrade undervisningsmetoder. I sina tidiga målningar framhöll och eftersträvade han det ”naiva”, inspirerad både av självlärda ”hötorgsmålare” och Carl Fredrik Hills och Ernst Josephsons målningar från sjukdomstiden. Sagomotiv varvades med motiv från försvinnande miljöer i Stockholms utkanter och stämningsmättade, gåtfulla målningar. Vid 1940-talets början var Hilding Linnqvist en etablerad och uppburen konstnär, professor vid Konstakademien 1939-1941 och 1940 föremål för en stor utställning där. I slutet av 1940-talet utgavs en serie föreläsningar av Hilding Linnqvist i boken Tankar om konst. Hilding Linnqvist arbetade in i det sista och dog 1984, 94 år gammal.

Katalog
I samband med utställningen ger Marabouparken ut en katalog med nytt bildmaterial och nyskrivna texter av Johan Börjesson och Olle Granath samt Ulf Lindes klassiska text Inför motiven från Moderna Museets katalog 1986.

Hilding Linnqvist, Uppbrott från hotellrummet, 1971. Foto: Leif Mattsson
Hilding Linnqvist, Födelsedagsbuketten, 1981. Foto: Leif Mattsson