fbpx

Marie-Louise Richards
HYPER-VISIBLE INVISIBILITY

Lördag 21 april, 15.30–18.00

Hyper-visible Invisibility är en workshop som undersöker de oseddas politik, poetik och affekter.

Utifrån sin egen arkitektoniska verksamhet utforskar workshopen det osynliga som analysredskap.

Genom diskussion, läsningar och ett antal övningar funderar workshopen över hur språk reglerar och möjliggör, och därigenom kontrollerar och ramar in, sätt på vilka vi tillåts att tala och tänka inom den rådande vithetshegemonin. Workshopen kommer att fokusera på deltagarnas egna praktiker och hjälpa dem att hitta koncept och begrepp som kan skapa nya analysverktyg för den egna kritiska verksamheten.

Om du vill delta i workshopen var vänliga hör av dig till osa@marabouparken.se, antalet platser är begränsade

Marie-Louise Richards är arkitekt och arbetar som assisterande curator på ArkDes. Hon undervisar även på KTH och KTH i Tensta. Hennes pågående arbeten utforskar ’hyper-synlig osynlighet’  www.madamearkitekt.com