fbpx
  • Jakob Kolding, Untitled, 2006
    Jakob Kolding, Untitled, 2006
16 november 2006–28 januari 2007

Jakob Kolding – Pattern Recognition

Jakob Kolding, Untitled, 1999
Jakob Kolding, Untitled, 2000
Jakob Kolding, Untitled, 2000

I Jakob Koldings kärleksfullt sammansatta collage blandar han sin typiska bildvokabulär av arkitektur, modernistisk konst, välbekanta sociologiska fraser med karaktärer från serieteckningens, fotbollens och den elektroniska musikens värld. Alla dessa fenomen tycks ha överlappat och korsbefruktat varandra under Koldings uppväxt i en förort till Köpenhamn. De utgör nu de återkommande beståndsdelarna i ett pågående projekt där konstnären från olika infallsvinklar närmar sig frågan om vad som händer då vi försöker låta den fysiska miljön strukturera våra liv. Ur mixen uppstår ett ”Koldingskt stadsrum” där man kan ana konstnärens fascination och skepticism inför de modernistiska utopierna. I Koldings stadsrum invaderas konsten och arkitekturen ofta av figurer och företeelser som alls inte är planerade att existera där. En återkommande sådan figur är skateboardåkaren som tar sig friheter gentemot t.ex. en minimalistisk skulptur genom att använda den som skateboardramp.

I sina collage avtäcker Jakob Kolding idéer och attityder som ligger bakom de byggda miljöerna och skapar oväntade kopplingar mellan populärkultur, konst och arkitektur i en ledig förening av estetik och politik. Trots en tveksamhet inför det tillrättalagda livet i förorten finns hos Jakob Kolding en tydlig förkärlek för det avskalade och repetitiva hos 60- och 70-tals arkitekturen. Något som även går igen i konstnärens intresse för de formmässiga sambanden mellan den elektroniska musikens repetitiva beats, den modernistiska arkitekturen och den minimalistiska konstens avskalade former.

Utställningens titel Pattern Recognition syftar på den process med vilken maskiner kan finna mönster i oklassificerad eller godtyckligt ordnad information. Begreppet fungerar som en löst hållen ram runt verken i utställningen och konstnärens egen arbetsmetod. Utställningen på Marabouparken annex spänner över en 10-årsperiod. På plats kommer besökaren att finna exempel på de flesta aspekterna av Jakob Koldings konstnärskap. Teckningar från 1996, nya och äldre collage, dokumentation av offentliga konstprojekt, en improviserad skulptur och exempel på konstnärens design för bl.a. pogruppen St Etienne. Delar av utställningen kommer att visas på OVERGADEN – institut för samtida konst i Köpenhamn under våren 2007.

Jakob Kolding, Untitled, 2006
Jakob Kolding, Untitled, 2006

Om Jakob Kolding
Jakob Kolding är född i Albertslund i Danmark 1971. Han läste först sociologi vid universitetet i Roskilde och fortsatte sedan att studera konst på Kungliga Danska Konsthögskolan i Köpenhamn. Han bor och arbetar i Berlin. Jakob Koldings senaste utställningar i Sverige har varit grupputställningen hösten/vintern 2005–2006. Under 2006 har konstnären ställt ut bl.a. på Team Gallery i New York, Busan Biennalen i Sydkorea samt gjort ett projekt för holländska offentlig konst organisationen SKOR i Amsterdam.