fbpx
  • Sisters of Jam, Kate Millett Farm. Photo: Jean-Baptiste Béranger
    Sisters of Jam, Kate Millett Farm. Photo: Jean-Baptiste Béranger
24 September 2011–27 November 2011

Sisters of Jam – Kate Millett Farm

1970 blev den amerikanska författaren, konstnären och aktivisten Kate Millett världskänd med boken ”Sexual Politics”, där begreppet ’patriarkat’ för första gången användes som ett analytiskt verktyg inom den feministiska debatten. Kate Millett skrev ytterligare sju böcker, om bl. a. prostitution, politisk tortyr och kvinnors rättigheter i Iran och kom att bli en av feminismens främsta företrädare.

Efter en längre tid av brevväxling och telefonsamtal med den nu 77-åriga Kate Millett mottog konstnärerna Mikaela och Moa Krestesen (Sisters of Jam) en inbjudan att komma till den legendariska Kate Millett Farm – an art colony for women, i Poughkeepsie, NY. Farmen grundades 1979 och var aktiv fram till för några år sedan. Kvinnliga konstnärer och författare inbjöds att bo och arbeta här, och Kate Millett hoppades på så sätt skapa forum för kreativa samarbeten och möjligheter att utforska en kollektiv samhällsordning helt på kvinnors villkor.

Kate Millett in her studio

Idag lever Kate Millett ensam och kvar finns bara spår av kollektivet. Mikaela och Moa Krestesen tillbringade en tid på farmen i oktober 2010 och vistelsen dokumenterades med video, ljud och stillbilder. Materialet speglar Kate Milletts liv samtidigt som det reflekterar USA:s historia och berör frågor som historieskrivning och vem som tillåts få bli hjälte. Vad hände med 1960- och 70-talens politiska ideal och den tidens tankar kring gemenskap och solidaritet? Vilka förväntningar och föreställningar har vi kring upplevelsen av det kollektiva idag? Utställningen Kate Millett Farm visas parallellt med ett porträtt av en svensk 1900-tals kultur-personlighet, Hilding Linnqvist, och inbjuder därför kring diskussioner om 1900-talets olika idéströmningar, porträtterandets dynamik, och kanonbildning.

Kate Millett Farm är den första delen i ett pågående projekt där Sisters of Jam bjuder in olika aktörer och institutioner till att genom en kollektiv process bygga på porträttet av Kate Millett. Till Marabouparken har S.O.J bjudit in artisten Jenny Wilson och dokumentärmakaren Fredrik Redelius att tillsammans med konstnärerna skapa en rumslig gestaltning som innefattar rörlig bild, stillbilder, musik, ljud och objekt. Genom dessa och framtida samarbeten hoppas S.O.J kunna lösa upp gränser mellan olika genrer och även öppna upp för ett samtal mellan generationer, historier och samtider.

Artisten Jenny Wilson har skrivit fyra kokande apokalyptiska låtar som tematiskt springer ur Kate Milletts tankegångar. Titlarna för tankarna till demonstrationstågens plakat; “FREEDOM”, “POLITICS”, “EVOLUTION”, “BIOLOGY”. Musiken kommer att kunna köpas på kassettband i en mycket limiterad upplaga i Marabouparkens shop.

S.O.J – Sisters of Jam är namnet på ett samarbete som existerar parallellt med Mikaela Krestesens och Moa Krestesens individuella konstnärskap, där båda arbetar med porträttet i vidare bemärkelse. Samarbetet kring Kate Millett farm tog form under en ateljévistelse på Iaspis 2010. S.O.J. är även avsändare till det offentliga verket Nobody puts Baby in a corner i Umeå, som har kommit att bli ett landmärke för Umeå stadskärna.

Konstnärerna vill tacka:
Konstnärsnämnden
Lilla Galleriet, Ramverkstan, Umeå