fbpx

Klinik – om konstnärlig frihet

HapetzederMarcusplatsenA3

Klinik

En workshop för konstnärer med Felice Hapetzeder

Tid: 16/9 kl 10–18
Plats: Marabouparken konsthall
Anmälan: osa@marabouparken.se

FRI ENTRÉ

Temat för denna Klinik är konstnärers situation i relation till censur och besläktade mekanismer. De tre deltagande konstnärernas erfarenheter och arbete kommer att utgöra samtalets mittpunkt. I vilken mån påverkas vi av olika former av censur och självcensur och hur kan vi skydda oss? När obekväma konstnärskap väljs bort, behöver ingen förklaring ens formuleras.

Klinik är en projektutvecklingsworkshop skapad av konstnärsgruppen Local A. (Hapetzeder och Jenny Berntsson) för konstnärer i olika faser av arbetslivet som vill utvecklas genom att ge och få konstruktiv kritik av de andra deltagarna. Tryggheten i Klinik består i att det inte närvarar någon utomstående betraktare. Konstnärerna som deltar i Klinik är inte konsumenter utan medskapare.

Klinik har bland annat hållits på Konstfack Alumni, Iaspis, Lilith Performance Studio och Göteborgs konsthall.

Bakgrund
2016 deltog Hapetzeder på Barn- och ungdomskonstbiennalen i Istanbul. Under öppningen av biennalen framkom att en del av verken i biennalen blivit censurerade av kommunledningen. Diskussion om hur metoder för att agera gemensamt kan utvecklas, hur den enskildes konstnärliga integritet påverkas och dagtingas, hur konstnärers personliga och professionella säkerhet skyddas, hur konstnärlig frihet hävdas; har uppkommit ur situationen.

Tillbaka i Sverige ställdes Hapetzeder inför en form av corporate censur när en anställd på ett förvaltningsbolag ifrågasatte ett barns rätt att uttrycka sig konstnärligt under en av Hapetzeders workshops på Markusplatsen utanför Dieselverkstan. Det som föreföll vara en offentlig plats, visade sig vara ett privat område, ett exempel på entreprenörsurbanism. Incidenten på Marcusplatsen gjorde tydligt vad som sker när makten över beslut som påverkar kreativa uttryck och deltagande i samhället lämnats över till omdömeslösa aktörer.

För att fortsätta att lära och fördjupa diskussionen genomförde Hapetzeder pilotprojektet, Practice Based Klinik against Censorship med stöd av ​​av Svenska institutet under 2016 på Marabouparken 24-28 oktober med de svenska och turkiska konstnärerna Fikret Atay, Belit Sag, Secil Yaylali, Johanna Gustavsson och Felice Hapetzeder. Black Band, en organisation som rapporterar om och stöttar censurerad konst i Turkiet var också delaktiga under arbetet. Projektet utmynnade i en publikation i solidaritet med författaren Aslı Erdogan 2017.

Med stöd från IASPIS