fbpx
  • Fina Miralles, installationsfoto: Jean-Baptiste Béranger
    Fina Miralles, installationsfoto: Jean-Baptiste Béranger

Marabouparken konsthall

Marabouparken konsthall, belägen i en av Sveriges bäst bevarade funkisparker vid Bällstaån i Sundbyberg, är en konstinstitution och ett utflyktsmål för hela Stockholmsområdet. Marabouparken är ett byggnadsminne med intressant arkitektur och en industrihistorisk pärla. Här startade en gång Marabou sin chokladtillverkning och skapade skulpturparken för sina anställda, i övertygelsen om att konsten spelar en viktig roll både för den enskilde och samhället. Marabouparken konsthall lyfter historien in i nutiden och gör parken till en levande plats för samtida konst och kultur, med utställningar, barnverksamhet och konserter. Marabouparken konsthall drivs av Stiftelsen Parken som varit aktiv i Sundbyberg sedan 2005.

Marabouparken konsthall visar samtida konst med inriktning på människans villkor i samhället, historien och samtiden. Parken med sin kända skulptursamling och alla sina träd och planteringar är en unik tillgång för konsthallen. Vårt utställningsprogram och vår pedagogik har en grön profil med klimat och hållbarhet i fokus – med parken som inspirationskälla. Man avslutar gärna sitt besök på uteserveringen hos restaurang Savannah  – sammantaget en unik upplevelse i en kulturhistoriskt spännande miljö. Välkommen hit!

Vill du hjälpa oss att växa?

Marabouparken konsthall samarbetar med Bällsta Musikförening. Tillsammans gör vi Musik i Marabouparken – en serie konserter i konsthallen.

Marabouparken konsthall är medlem Bildkonst Sverige – en nystartad ideell branschorganisation för arrangörer inom bildkonstområdet. Läs mer om föreningens arbete här: www.bildkonstsverige.se

Mer än 40 mindre konsthallar från de nordiska länderna bildar ett nätverk för att lyfta fram frågor kring konstens värde och ekosystem. Nätverket är baserat på tre existerande konsthalls-organisationer: Foreningen af Kunsthaller i Danmark; Klister i Sverige och Kunsthallene i Norge. Nätverkets rapport Agencies of Art, presenterades 2018 på ett stort symposium i Oslo.

Läs mer om det Nordiska nätverket

Marabouparken konsthall ingår i det rikstäckande nätverket KLISTER som utgörs av små och medelstora samtids­konstinsti­tutioner i Sverige. Och i nätverket SYSKONSTHALLARNA möts samtidskonsthallar i Stockholm: Botkyrka konsthall, Konsthall C och Tensta konsthall.

Marabouparken konsthall är kulturell partner till Market Art Fair.

Marabouparken stöds av Sundbybergs stad, Region Stockholm och Kulturrådet.