fbpx

Konstnär möter konstnär 3: Nedtagning, med Lisa Torell och Johanna Gustafsson Fürst

Konstnär möter konstnär 3: Nedtagning

En nedtagning av Lisa Torells utställning med Johanna Gustafsson Fürst
söndag 28 april kl 15-16

Vänligen notera att utställningen Trottoaren, ett mästerverk inte kan ses i sin helhet efter kl 16.00 i och med den performativa nedtagningen

I samband med Lisa Torells utställning Trottoaren, ett mästerverk. bjuder vi in till det tredje och avslutande nedslaget i programserien Konstnär möter konstnär.

Nedtagning är en metod som utfördes första gången på Consonni, i Bilbao 2012. Lisa Torell och Johanna Gustafsson Fürst ville då hitta ett sätt att noggrant ta hand om den kunskap som en utställning genererar, både om verken och om den konstnärliga praktiken generellt. I stället för att i all hast riva ner allt, görs nedtagningen av utställningen genom en dialog där tankar kring arbetet metodiskt vecklas ut.

I programserien Konstnär möter konstnär, som löpt under utställningens gång, har Lisa Torell gått i dialog med andra konstnärer och vecklat ut deras praktiker. I nedtagningen är det tvärtom. Då är det istället Torells utställning och praktik som är i centrum, i dialog med Johanna Gustafsson Fürst. Tillsammans kommer de ihop med publiken röra sig genom utställningen och metodiskt tala ut verk för verk samtidigt som dessa monteras ned eller videor släcks. Hur kom det sig att du placerade denna här? Vad tänkte du innan och hur tyckte du att det blev?

Lisa Torell och Johanna Gustafsson Fürst har under många år, var och en för sig, haft ett stort intresse för metod och material. Tillsammans har de undervisat, skrivit texter och gjort performativa arbeten som baserar sig på detta undersökande. Här i Trottoaren, ett mästerverk. kan besökaren ta del av deras gemensamma praktik i till exempel Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld.

Johanna Gustafsson Fürst bor och arbetar i Stockholm och har en MFA (2003) från Kungl. Konsthögskolan. Hon är lektor i Konst på Konstfack i Stockholm och representeras av Gallery Belenius. År 2017 tog hon emot Moderna Museets skulpturpris. Tidigare utställningar inkluderar Expand Stretch Distribute på Gallery Belenius, Stockholm (SE) år 2016, Inte det molnet på Moderna Museet 2017, Veckan har åtta dagar, RIBOCA, Riga Biennial 1 (LV).

Hydrofeminism i klimatkrisens kölvatten, samtal med Elena Lundqvist Ortìz
Guidad visning av skulpturparken, med pedagog Fredrik Bergström
Monsterklubben Frottage med Fanny Listherby