fbpx
21 mars 2019

Konstnär möter konstnär 2

To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2016-2018)
Fotograf Istvan Virág
To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2016-2018)
Fotograf Istvan Virág
Bild: Liv Bugge, To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2016-2018). Fotograf Istvan Virág
Konstnär möter konstnär – samtal mellan Lisa Torell och Liv Bugge
Torsdag 21 mars kl 18.00

Under utställningen Trottoaren, ett mästerverk. leder Lisa Torell ett parallellt program och projekt, som påbörjades i samband med hennes konstnärliga forskning och genom boken Plats till plats, 9 konstnärers reflektion kring platsrelaterat arbete (2016, 2017), där hon går i dialog med andra konstnärer om praktik och arbetsmetoder. Det första samtalet var med Marabouparkens övriga utställare: Marika Troili och Mapping the Unjust City (13/2-19).

Den 21/3 (18.00-19.00) har hon bjudit in den norska konstnären Liv Bugge att veckla ut sin process runt verket To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself (2016-2018). Bugges verk utvecklades som en del av ett KORO uppdrag som tog plats i två högsäkerhetsfängelser utanför Oslo. Tillsammans med en grupp fångar har Bugge spårat fängelsearkitekturen och gjutit 80 märken av aggression, slitage i brons och sätter dem tillbaka i fängelseväggarna, otillgängliga för den stora allmänheten.

Liv Bugge (f. 1974) är en konstnär som bor och arbetar i Oslo. Genom sina arbeten försöker hon upplösa gängse berättelser om förflutet och nutid, fakta och fiktion. Hon är för närvarande forskare vid Konsthögskolan i Oslo med projektet ”The Other Wild”. Hon studerade vid Kungliga konsthögskolan i Oslo och HISK (Högre konstinstitutet) i Belgien. www.livbugge.com

Hon driver också den Oslo-baserade plattformen FRANK tillsammans med medarbetaren Sille Storihle. FRANK startades för att lyfta konst och kritisk diskurs som kretsar kring kön, lust och sexualitet.