Konstnärssamtal. Belief and Productivity: A Ride in the Forest

Belief-Artist_Talk

Onsdag 13 maj kl. 18.00
Belief and Productivity: A Ride in the Forest
Edward Clydesdale Thomson

I anslutning till utställningen Nothin’ Shakin’ but the Leaves on the Trees berättar konstnären Edward Clydesdale Thomson om bakgrunden till verket Belief and Productivity: A Ride in the Forest som tar sig uttryck i fem skulpturer ute i Marabouparken. Ett samtal om Thomsons utforskning av den svenska skogens kulturhistoria och en reflektion över Marabouparken i sig.

Som vistelsestipendiat i Sverige 2013–2014 deltog Edward Clydesdale Thomson i en forskningsexpedition till Sveriges nordliga urskogar. Där undersökte de kvarlämningar och inskriptioner efter äldre, kulturellt skogsbruk. Spår från denna research finns i skulpturerna som nu står på Marabouparkens gräsmatta där referenser, bilder och element från både historiskt skogsbruk och dagens industriella granodling smälter samman i ett uttryck.

Thomsons skulpturer talar om de olika roller som träden spelat i den svenska kulturen som virke, kapital och kulturmiljö. Verket Belief and Productivity: A Ride in the Forest, utformat för Marabouparken, innehåller även en reflektion över parken som ideologiskt rum. Som en illusion av en naturligt framvuxen oas skulle Marabouparken vara en plats för fysisk och andlig rekreation, syftet var att frambringa en starkare anknytning till företaget och uppmuntra till lojalitet och produktivitet hos de anställda vid chokladfabriken. Idéer där Marabouparken och Thomsons undersökning av det svenska skogsbruket överlappar varandra – som modeller för tro och produktivitet.

”Berättelsen om det svenska skogsbruket kan läsas i termer av andlighet, ekonomi och moral vilka formar den komplexa politik som utgör vår relation till markanvändande. Uppfattningar om identitet och de modernistiska produktivitetsidealen skapar en känsla av ansvar för naturen parad med moral och kapitalistiska värderingar.”

– Edward Clydesdale Thomson

 

Föreläsningen hålls på engelska och ingår i entrén 50kr. 

Läs mer om utställningen Nothin’ Shakin’ but the Leaves on the Trees

_____

Edward Clydesdale Thomson (född 1982) är en skotsk-dansk konstnär. Han har en examen från Piet Zwart Institute, Rotterdam och från BArchprogrammet på Glasgow School of Art. Han har varit vistelsestipendiat på Iaspis, Stockholm, The Irish Museum of Modern Art, Dublin och på Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam. Hans senaste utställningar i urval är: 25 jaar Stadscollectie Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, The Distracted Gardener & The Plumbing Subverter, Yeo Workshop, Singapore, causa finalis, Galerie Fons Welters, Amsterdam 2012, Secret Gardens, TENT, Rotterdam 2012, Prix de Rome 2011, SMART Project Space, Amsterdam.

http://www.edwardthomson.net/


mondriaanstokroos