fbpx

Kroppsligheter – ett samtal mellan Jennifer Hayashida och Balsam Karam

K=R=O=P=P=S=L=I=G=H=E=T=E=R
– om kropp, subjektivitet och språklig materialitet i samtidspoesin

Ett samtal mellan Jennifer Hayashida och Balsam Karam
fredag 14 december, 19.00-20.30

Litteraturtidskriften tydningen bjuder in till författarsamtal.

I de senaste årens poesiböcker har vi kunnat skönja en typ av poesi som skriver utifrån och med kroppen – den politiserade, affekterade, könade och rasifierade kroppen, som tar in nya subjektiviteter i diktens rum. Med andra ord en generation som, utifrån erfarenheter av bland annat migration och rasifiering, använder sig av tekniker och metoder som ansetts tillhöra en avantgardistisk litteraturtradition (language-poesi, konceptuell poesi, språkkritisk poesi) som har undersökt språkets materialitet – för att komma att utveckla en mer subjektsorienterad poesi. Vad händer i poesin när dessa kroppar och politiska subjekt träder in och tar plats i litterära rum? Kan det relateras till den samtida amerikanska post crisis-poesin, som arbetar med liknande politiska tematiker? Eller bör vi se det som fortsättningen på en lång tradition av politiska och kroppsliga kamper som utkämpats i litteraturen, och som kanske först nu får sin rättmätiga plats i diskursen?

3cc1d7f4-d85b-4679-91cf-5e984eb5a596

Jennifer Hayashida är poet, översättare och konstnär, vars praktik är grundad i förskjutning, översättning och dekolonisering. Hayashidas debutdiktsamling “A Machine Wrote This Book” utkom 2018 på Gramma Poetry och hon har bland annat översatt Athena Farrokhzads “Vitsvit” till engelska, samt Solmaz Sharifs ”Look” till svenska.

5f1b0f0c-ec4c-42f9-a8aa-5018ad047dea

Balsam Karam är författare och gav 2018 ut sin debutbok “Händelsehorisonten” på Norstedts förlag. Sedan tidigare har hon även medverkat med dikten “Singulariteten 2” i nr. 23/24 av tydningen.