fbpx

Lite Billigare Lite Sämre, av eleverna i kursen Politisk Scenkonst på Långholmens Folkhögskola/Teater Tribunalen.

Eleverna spenderar en vecka på Marabouparken och arbetar tillsammans med Samuel Skoglund utifrån PotatoPotato Scenkonsts performance-koncept Lite Billigare Lite Sämre. LBLS är en tolkning av ett verk, event eller en annan konstyttring, presenterat i en performativ analys. Under åren har diverse föreställningar, utställningar hela Scenkonstbiennalen och Kronprinsessbröllopet tolkats. På fredagen redovisas arbetet och vi bjuder vi in er att ta del av en performativ presentation utifrån veckans process.

Långholmens Folkhögskola har LO-distriktet Stockholms län som huvudman och grundades på 1980-talet som en del av arbetarrörelsens arbete att främja jämlikhet och integration. Inledningsvis vände sig skolan endast till kvinnor men välkomnar nu alla elever, och har en fortsatt facklig-politisk profil med jämställdhet, likabehandling och integration som de viktigaste frågorna. Sedan 2017 är skolan belägen i Marabouparken och driver en mängd olika utbildningsprogram, ämnade att vara inkluderande för alla elever.

Teater Tribunalen bildades 1995 av skådespelare från Teaterhögskolan i Malmö och scenkonstnärer från Dramatiska Institutet. Tribunalen är en politiskt riktad teater. Vi vill blottlägga, kritisera och döma den politiska och ekonomiska makten, och inspirera till engagemang och aktion.