fbpx

Lennart Rodhe, Stadens Tecken

Lennart Rodhe
Stadens Tecken

Lennart Rodhe (svensk, född 1916) är bland de främsta av de svenska konstnärer som blev tongivande efter andra världskriget. Han utbildade sig på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1938-1944. I april 1947 deltog Lennart Rodhe i utställningen Ung Konst på galleri Färg och Form i Stockholm. Kritikerna såg i utställningen ett nytt gemensamt formspråk hos denna generation svenska konstnärer. Trots att många av de deltagande konstnärerna värjde sig mot en enande beteckning kom de sedermera att kallas ”1947 års män”. Samma generation konstnärer kallades, fastän motvilligt, ”konkretister”. Det som förenade dem var en strävan bort från föregående generationers naturalistiska avbildning av människan och naturen. Man hävdade att de konkreta färgerna och formerna var en verklighet i sig. Dessa konstnärer hade en stark vilja att föra ut konsten i samhället och att medverka till skapandet av humana miljöer för människor att leva och verka i. Efter mottot; ”Konsten till folket!”, bidrog de till många av våra bästa offentliga utsmyckningar från efterkrigstidens byggboom. Lennart Rodhe och hans generationskamrater representerar en guldålder inom den svenska offentliga konsten.

Stadens Tecken (glaserat stengods 1970, inköpt 1970) är en variant på utsmyckningen Dag och Natt (1967) som sitter i Dagens Nyheters entré i Marieberg. Inspirationen till verket har konstnären hämtat från graffiti och det urbana stadsrummets klart lysande färger.