fbpx

Leonard Baskin, Den förlorade sonen

Leonard Baskin
Den förlorade sonen

Leonard Baskin (amerikansk, 1922-2000) var skulptör, grafiker och boktryckare. Sina starkaste influenser fick han från gamla testamentet och sumerisk och egyptisk konst. Ett konstverk är, ansåg Baskin, ett resultat av krocken mellan materialet och motivets egen vitalitet och kraft. Han ville behålla så mycket som möjligt av blockets ursprungliga form. På det sättet vilade skulpturerna bättre i rummet och fick ett mer kraftfullt uttryck. Värdighet, humanism och förmåga att uttrycka verkets inre via dess yttre skal blev Baskins signum som skulptör. Hans skulptur var alltid figurativ eftersom han menade att skulpturens grunder vilar i den mänskliga kroppen. Många av hans skulpturer var dessutom självporträtt. Utforskningen av människogestalten liknar han vid ett sökande efter bilden av människan – som trots sin ynkedom ändå är en storslagen varelse.

Den förlorade sonen (brons 1971, inköpt 1976) är en emotionellt laddad skildring av förlåtelsen. Far och son omfamnar varandra i ett kärt återseende. Det är som om deras samhörighet gestaltas i de band som lindar sig runt de bägge gestalterna.