fbpx

Leonard Baskin, Sörjande Kvinna

Leonard Baskin
Sörjande Kvinna

Leonard Baskin (amerikansk, 1922-2000) var skulptör, grafiker och boktryckare. Sina starkaste influenser fick han från gamla testamentet och sumerisk och egyptisk konst. Ett konstverk är, ansåg Baskin, ett resultat av krocken mellan materialet och motivets egen vitalitet och kraft. Han ville behålla så mycket som möjligt av blockets ursprungliga form. På det sättet vilade skulpturerna bättre i rummet och fick ett mer kraftfullt uttryck. Värdighet, humanism och förmåga att uttrycka verkets inre via dess yttre skal blev Baskins signum som skulptör. Hans skulptur var alltid figurativ eftersom han menade att skulpturens grunder vilar i den mänskliga kroppen. Många av hans skulpturer var dessutom självporträtt. Utforskningen av människogestalten liknar han vid ett sökande efter bilden av människan – som trots sin ynkedom ändå är en storslagen varelse.

I Sörjande Kvinna (brons 1971, inköpt 1972) är den kvinnliga gestalten både innestängd i och nedtyngd av sina egna kläder. Kvinnans slutna ansikte och tunga kropp framstår som en bild av sorgen.