fbpx

Let the Tail Talk Talk

Liv Bugge, PLAY (2019) Photo: Liv Bugge
Liv Bugge, PLAY (2019) Photo: Liv Bugge

Let the Tail Talk Talk

Liv Bugge i samtal med skribenten och curatorn Filipa Ramos
Torsdag 17 oktober, 18.00

Varmt välkommen på konstnärssamtal där Liv Bugge och skribenten Filipa Ramos möts för att diskutera frågor kopplade till Bugges utställning Let the Tail Talk på Marabouparken konsthall. Samtalet kommer att utgå från ämnen centrala för Bugges konstnärliga praktik, nämligen de politiska och strukturella processer som kan synliggöra eller osynliggöra människor, natur och objekt.

I sin doktorsavhandling kopplar Bugge samman två magiska försvinnanden: fossilens försvinnande in i den museala strukturen och i historien, och de intagnas försvinnande in i fängelsestrukturen – bort från samhället. Trots dessa försvinningsprocesser lämnar kropparna, de levande och de icke-levande, spår och avtryck efter sig. I fängelset har väggarna skador och inskrifter, håligheter efter aggressioner, inristade namn på människor och platser. Den fossiliserade trilobiten är en bild av sten, ett hundratals miljoner år gammalt avtryck av vad som en gång var ett av världens vanligaste djur.

Let the Tail Talk är Bugges första separatutställning i Sverige. Bugge intresserar sig för icke-verbal kommunikation och det taktila, hur vi genom kroppen kommunicerar och skapar oss bilder av världen. Hon är utbildad vid Konstakademin i Oslo och vid HISK (Higher Institute for Fine Art) i Gent, Belgien. Våren 2019 doktorerade hon med det konstnärliga forskningsprojektet The Other Wild, vid Konstakademin i Oslo. Genom att utgå ifrån samtal och beröring som konstnärlig metod adresserar Bugges forskning och konst olika kontrollsystem och mekanismer samt internaliserade normativa strukturer som betingar dualismer så som liv och icke-liv, mänskligt och icke-mänskligt, tamt och vilt.

Skribenten och curatorn Filipa Ramos är baserad i London, där hon arbetar som chefredaktör för art-agenda. Hennes texter, huvudsakligen fokuserade på relationen mellan olika arter, har publicerats i tidskrifter och kataloger över hela världen. Hon är aktuell som curator för Animaliskt, en grupputställning på Bildmuseet i Umeå som omprövar människans position i världen och vår relation till andra livsformer. Efter Bildmuseet kommer utställningen att visas på BALTIC och Gateshead. Tillsammans med Lucia Pietroiusti curerar hon för Serpentine Galleries en pågående serie symposier med titeln The Shape of a Circle in the Mind of a Fish.