• Liisa Lounila, ROMA, 2003
    Liisa Lounila, ROMA, 2003
14 september 2006–29 oktober 2006

Liisa Lounila

Marabouparken har glädjen att presentera en utställning med den finska konstnären Liisa Lounila, född 1976 och verksam i Helsingfors. Liisa Lounila arbetar med film, foto och måleri. Oavsett vilken teknik hon använder rör sig verken oftast någonstans mellan den stilla och den rörliga fotografiska bilden. Utställningen är Marabouparkens bidrag till XPOSEPTEMBER – Stockholms fotofestival.

Liisa Lounila, Popcorn, 2001

Lounila uppmärksammades internationellt för filmerna Popcorn, Flirt och Play: en serie lo-fi ”filmskulpturer” med säregen dov ljud och ljusbild. Dessa skapades med hjälp av en egenhändigt tillverkad 360° pinnhålskamera i syfte att åstadkomma tredimensionella skildringar av iscensatta situationer. Scenerna är skildrade med s.k. ’time slice’ teknik som ger betraktaren intrycket av rörelse runt en serie i tiden frusna skeenden. Skeendena tycks dekonstrueras samtidigt som de rekonstrueras i dessa filmer där objekt och kroppar svävar fritt i tiden. Istället för ett konventionellt, linjärt narrativ visar Liisa Lounila oss gester, glimtar och detaljer av lättflyktiga ögonblick. I sin utställning på Marabouparken, den första större presentationen av hennes konstnärskap i Sverige, kommer Lounila att visa filmerna Flirt (2002) och Play (2003), ljuslådeverket Roma (2003) och textverken Road Movie (1998) och Valour (2006).

Liisa Lounila, Play>>, 2003
Liisa Lounila, Play>>, 2003
Liisa Lounila, Play>>, 2003
Liisa Lounila, Play>>, 2003

I Play får betraktaren genom en ström av frusna bilder en tredimensionell skildring av varje gest och ögonkast hos publiken på en liten, trång källarklubb i Berlin. Mörk finsk pop bidrar till klubbatmosfären som både är energiskt och typiskt avmätt. I Flirt hänger smockan bokstavligt talat i luften. Ett dovt gnisslande soundtrack ger filmen en hotfull underton som kontrasterar mot en grupp människors balettlika handgemäng. Roma består av tre ljuslådor som Lounila monterat tredimensionella, svart-vita, s.k. lentikulära fotografier vilka skapar rörliga scener då man förflyttar sig framför dem. En voyeuristisk känsla vilar över hela denna fotoserie som porträtterar interagerande par i intima hemmiljöer. Road Movie är ett textverk bestående av funna texter som fogats samman som brottstycken så att den ursprungliga meningen kortsluts.