fbpx
  • Livstyckets mönster för Marabouparken
    Livstyckets mönster för Marabouparken
6 maj 2017–28 maj 2017

Livstycket @ Marabouparken

Våren 2017 har Marabouparken konsthall ett samarbete med Livstycket i Tensta. Intentionen med samarbetet är att skapa ny kunskap om synen på kvinnors arbete genom historien fram till idag.

I projektet ingår: en utställning (6/5–28/5), ett samarbete (workshops under februari, mars och april), och ett event (en modevisning 20/5).

PROJEKT
Livstycket på Marabouparken Konsthall

Våren 2017 har Marabouparken konsthall ett samarbete med Livstycket i Tensta. Intentionen med samarbetet är att skapa ny kunskap om synen på kvinnors arbete genom historien fram till idag. Detta projekt är en del i ett längre arbete på Marabouparken vid namn Acts of self ruin som undersöker kampen för kollektiv gemenskap och jämlikhet i individualismens tidsålder. Via aktiviteter som utställningar, ateljévistelser och publika program riktas uppmärksamheten mot grupper och individer som kämpat för jämlikhet, solidaritet och andra sätt att leva.

Livstycket är ett modernt kunskaps- och designcenter i Tensta där kvinnor från hela världen deltar. Syftet med Livstyckets verksamhet är att ge kvinnor som invandrat till Sverige en chans att lära sig det svenska språket och kulturen, samtidigt som de stärker sin självkänsla, och får bättre förutsättningar att komma in i det svenska samhället.

Foto: Anna Tersmeden

Under 40-talet var Maraboufabriken beroende av arbetskraft utifrån. Ofta var det unga kvinnor som rekryterades, från landsbygden och många kom från Finland. 1970 arbetade så många som 1000 personer på fabriken. Genom att lära sig om Marabouparkens fabrikshistoria och kvinnors arbetsförhållanden under denna tid kan Livstyckets kvinnor dra paralleller till sina egna liv och arbetslivserfarenhet. Hur värderas kvinnors arbete, i fabriken, innanför hemmets väggar? Hur värderas detta arbete i samhället idag?  Projektet ämnar väcka frågor kring arbete, yrke och identitet, ur ett kvinnohistoriskt, och kulturellt perspektiv.

Livstycket använder sig av en funktionell pedagogik som kombinerar konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning. Sömnad, broderi och tryck på textilier, kombinerat med undervisning i svenska och samhällskunskap ligger till grund för verksamheten.

Livstycket, utställningsbild. Foto: Jean-Baptiste Béranger

Inom projektet sker träffar, guidningar, studiebesök, workshops och föreläsningar som i stora drag baseras på temat Kvinnor och arbete och Marabous park- och fabrikshistoria. Med inspiration från projektets tematik och sammanhang kommer deltagarna från Livstycket i samverkan med personalen att designa nya textila mönster. Livstyckets deltagare bidrar med sina livsberättelser, sin erfarenhet och kreativitet och i mötet med Marabouparken, dess historia och konst, kan nyskapande och självutveckling ske.

Textilier, dokumentation från arbetsprocessen, designskisser och en ny klädkollektion, kommer sedan att bli del av en större presentation av Livstycket som kommer att visas i konsthallen under majmånad. Till utställningen kommer även en modevisning och Livstyckets årliga vårmarknad att äga rum i parken.