fbpx

Losing The Plot och P.A.N.K 2006

magisk-forestallning

FÖRELÄSNING 18/5 2006

Losing The Plot och P.A.N.K. 2006

Annika Holmér, Michael Johansson, Karl Larsson & Andreas Mangione, Karin Lindh, Malin Zimm

P.A.N.K. stipendiaterna berättar om sina arbeten och sina förslag på offentliga utsmyckningar för Sundbyberg.

Malin Zimm, dr i arkitekturteori föreläser utifrån sin avhandling Losing The Plot om arkitektur och narrativitet.