fbpx
Gemenskapens kapital

Allt-Kan-Hända-paraden, ”FÖRSTÅ GEMENSKAPENS KAPITAL”, Anna Witt, 2013. Foto: Mikaela Krestesen

OM MARABOUPARKEN LAB.

Marabouparken Lab. är en del av Marabouparken konsthalls konstnärliga kärnverksamhet. Under denna rubrik initieras samarbetsprojekt som länkar samman konstnärer, lokala partners och stadens gemensamma rum så att gemensamma erfarenheter och perspektiv från tas tillvara i en dialog om gestaltning och samhälle. Dessa samarbetsprojekt är som namnet antyder experimentella. Utan i förväg givna svar är de öppna och undersökande och äger rum både i och utanför konsthallen.

PROJEKT