13 februari 2021–2 maj 2021

Marie Fahlin – Centauring

Utställningen av Marie Fahlins konstnärliga forskningsprojekt Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice utgår från begreppet ”centauring” vilket kan förstås som en temporär förening av två kroppar, praktiker, objekt eller kunskapsfält i skapandet av en tredje – för oss okänd – varelse, företeelse, situation, blivande eller varande; en kentaur. 

Kentauren är en fantasigestalt, en liminal varelse, men även det begrepp, eller bild, som inom dressyrens värld används för att beskriva praktiken och estetiken av ett ekipage. Projektet har tagit sin utgångspunkt i frågor om hur curatering och koreografi kan förstås som en gemensam konstnärlig praktik, hur dessa ”centaurar”, och hur denna praktik opererar i relation till temat dressyr.

Relationen mellan hästar och människor inom dressyr (ridkonst) bygger på koreografiska praktiker (former, mönster, rörelser och ryttarens ”hjälp”) och inbegriper affektskapande situationer såsom intimitet, dominans, rädsla, flow och lydnad. I projektet har Marie Fahlin arbetat med objekt, språk och koreografi från dressyr- och ridvärlden och har tillsammans med performers utforskat hur dessa kan aktiveras i performativa händelser i relation till en publik för att på nya sätt curatera dressyrens inre och yttre estetik och kunskapsfält.

Som en integrerad del av utställningen, kommer ett program att äga rum. Konstnärer, koreografer, dansare, dressyrspecialister, tillsammans med andra konstnärliga forskare, bjuds in att göra föreställningar, intervenera med utställningen och samtala om såväl ridkonstbegreppet som konstnärlig forskning i relation till visuell framställning och det konstnärliga fältet. Som en konsekvens kommer utställningen att förändras under perioden.

Projektet är ett samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola, Weld Company m.fl.

Mer information kommer senare.