fbpx
13 februari 2021–2 maj 2021

Marie Fahlin – Centauring

Marabouparken konsthall är glada att presentera samarbetet med Stockholms konstnärliga högskola och koreografen och doktoranden Marie Fahlin: utställningen Centauring.

Marie Fahlins utställning på Marabouparken konsthall är en del i hennes konstnärliga forskningsprojekt Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice, vilken utgår från begreppet ”centauring”. Begreppet kan förstås som en temporär förening av två kroppar, praktiker, objekt eller kunskapsfält i skapandet av en tredje – för oss okänd – varelse, företeelse, situation, blivande eller varande; en kentaur. Projektet har tagit sin utgångspunkt i frågor om hur curatering och koreografi kan förstås som en gemensam konstnärlig praktik, hur dessa ”centaurar” och hur denna praktik opererar i relation till temat dressyr.

Relationen mellan hästar och människor inom dressyr (ridkonst) bygger på koreografiska praktiker och inbegriper affektskapande situationer såsom intimitet, dominans, rädsla, flow och lydnad. I projektet har Marie Fahlin arbetat med objekt, språk och koreografi från dressyr- och ridvärlden och har tillsammans med performers utforskat hur dessa kan aktiveras i performativa händelser i relation till en publik.

Utställningen består av en installation som omfattar hela utställningsrummet och som bl.a. inkluderar en filmad dokumentation av performanceverket ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me, objekt och textverk. Centauring följer upp Marie Fahlins projekt Manege, som Marabouparken presenterade i november 2019.

Som en integrerad del av utställningen, kommer ett program att äga rum i vilket konstnärer, koreografer, dansare och dressyrspecialister kommer att aktivera installationen på olika vis. Se program nedan. Uppdaterad information om programmet finner du på hemsidan.

Centauring är ett samarbete mellan Marabouparken konsthall och Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för dans

Många personer är delaktiga i och har bidragit till projektet, tack till er alla! 

Integrerat program under Centauring,
13 februari–2 maj: 

13/2, kl 12.00–16.00
Utställningen öppnar. I utställningen ingår en filmad dokumentation av performanceverket ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me.

kl 16.00 online
Videodokumentation av Marie Fahlins ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me visas på SKH:s Vimeo-sida.

14/3, kl 14.00. Performance
Cristina Caprioli – deldimma

20/3, kl 14.00. Performance
Weld Company/Anna Koch – Manège à trois
Weld Company/Litó Walkey – aswebegin

11/4, kl 14.00. Performance
Frédéric Gies – (Black) Ribbon Dance
Rebecca Chentinell – Thread
Marie Fahlin – cicatrix textus

18/4, kl 14.00. Samtal
Ridning i det utökade fältet
Lena Oja, Aase Berg, Paula von Seth, Pernilla Zetterman

25/4 kl. 14.00. Performance
Cristina Caprioli – Alltid ibland (del 1, en handduk)

28/4, kl 14.00–18.00. Viva voce [på engelska]
Disputation av Marie Fahlins konstnärliga doktorsavhandling Moving through Choreography – Curating Choreography as an Artistic Practice (Stockholms konstnärliga högskola).

Opponent: Joanna Sandell. Betygsnämnd: Theodor Ringborg, Rebecca Hilton, Gabriel Smeets, Imri Sandström (reserv). Huvudhandledare: André Lepecki. Handledare: Cristina Caprioli

Disputationen sker i utställningen på Marabouparken konsthall. Pga aktuella restriktioner är antalet deltagare mycket begränsat. Konsthallen håller därför stängt för publik denna dag. Eventet kommer att streamas.

2/5, kl 14.00–16.00. Finissage
Performance: Marie Fahlin – ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me
Release för Koreografisk Journal #7, konstnärlig forskning
Diskussion kring konstnärlig forskning med inbjudna gäster, modererad av Anna Koch.