fbpx
  • Karta: minimiavstånd till museer i Stockholmsregionen/ Kökets Torg, foto: Anders Boberg
    Karta: minimiavstånd till museer i Stockholmsregionen/ Kökets Torg, foto: Anders Boberg
9 maj 2022–23 maj 2022

Matlagningsstafett på Kökets Torg

Det internationella research projektet MAPURBAN & Elin Strand Ruin i samarbete med förskolan STELLA NOVA, VERDANDI, BALDER görs en MATLAGNINGSSTAFETT PÅ KÖKETS TORG. ´Under tre måndagar i Hallonbergens Centrum lagas och serveras sammanlagt 24 MATRÄTTER av förskollärare, barnskötare, familjer, och hushåll som alla bor i Hallonbergen. Parallellt: UTSTÄLLLNING & WORKSHOPS
https://research.kent.ac.uk/mapurban-eu/

9, 16 och 23 maj (2022) kommer Kökets Torg utrustas för en matlagningsstafett i samarbete med förskolan Stella Nova och Verdandi för att stärka deras viktiga roller som ’kulturinstitutioner’ i Hallonbergen. Kökets Torg är ett konst- och arkitekturprojekt som navigerar i gränslandet mellan konst, arkitektur, social hållbarhet och stadsplanering. Genom att placera kökets funktion och dess vardagliga aktivitet mitt i Hallonbergens centrum är målet att stärka lokala nätverk och visa potentialen av ett alternativt publikt rum skapade utifrån ‘omvårdande premisser’. Köket Torg bjuder in hushållens blandade individer, baserat på Stella Nova och Verdandis sociala nätverk: mammor, pappor, barn, tonåringar, far och morföräldrar, grannar och vänner – för att investera tid att tillsammans skapa ett alternativt offentligt rum. Kökets Torg skapar en offentlig miljö med utgångspunkt från de boendes befintliga kunskap med mål att öka den sociala, kulturella och ekonomiska motståndskraften i det lokala grannskapet i Hallonbergen.

MAPURBAN är ett samarbete mellan tre europeiska städer; Stockholm, Berlin och London och påvisar ojämlikheter i tillgänglighet till resurser i staden. Målet med projektet är att dela erfarenheter, metoder och kunskap mellan de tre städerna.

Projektet integrerar data om geografiska orättvisor och urban segregation och visar hur detta kan påverka mobilitet och integration. Projektet använder interdisciplinära forskningsresultat omfattande kulturgeografi, planering, arkitektur, konst, stadsbyggnad och urbansociologi för att producera ny kunskap och stärka strategier och praktiker som kan motverka segregation. 

MAPURBAN Stockholm fokuserar på orättvisor genom att kartera och visualisera tillgänglighet till viktiga samhälleliga funktioner. Initiativet uppmärksammar tillgängligheten arkitekturens och stadsbyggandets roll i relation till ojämlika livsvillkor. 

MAPURBAN Stockholm fokuserar på orättvisor genom att kartera och visualisera tillgänglighet till viktiga samhälleliga funktioner. Initiativet uppmärksammar tillgängligheten arkitekturens och stadsbyggandets roll i relation till ojämlika livsvillkor. Projektet använder interdisciplinära forskningsresultat omfattande kulturgeografi, planering, arkitektur, konst, stadsbyggnad och urbansociologi för att producera ny kunskap och stärka strategier och praktiker som kan motverka segregation. 

Måndag 9 maj 15–20
Matlagningsstafett 1: Kökets Torg med Stella Nova.
Utställning: ”Ekosystemtjänster och demokrati” av
Stella Nova.

Måndag 16 maj 15–20
Matlagningsstafett 2: Kökets Torg med Stella Nova.
Utställning: ”Ekosystemsystem tjänster och demokrati”
av Stella Nova.
Syworkshop: Kom och sy tygpåse av återvunna tyger
med Verdandi.

Måndag 23 maj 13.30–18
Matlagningsstafett 3: Kökets Torg med Verdandi.
Utställning: ”Ekosystemtjänster och demokrati” av Stella Nova om förskolans hållbarhetsarbete där barnen har undersökt och kartlagt pollinatörer, bihotell och ekosystemtjänster. Utställningen visas i skyltfönstret på restaurang Piazza Blu.
Syworkshop: Kom och sy tygpåse av återvunnet tyger med Stella Nova.
Textilworkshop med Marabouparken konsthalls “Monsterklubben”: Kom och tryck mönster på tygpåsar (sy på plats eller ta med dig ett plagg att trycka på). Workshopen pågår 13.30–16.00.
Bygga bihotell: Kom och bygg bihotell för Hallonbergens bin med förskolan Stella Nova.
Release VR-film: ”MAPURBAN Stockholm med Kökets Torg” om tillgänglighet till resurser och om att skapa jämlika livsvillkor och hållbara städer.