fbpx

Med säkerhetstjänsten hack i häl

Vi-Kvinnor-Siri-Derkert

Med säkerhetstjänsten hack i häl

Onsdag 10 juni kl. 18.30
Föreläsning och samtal med forskaren Martin Gustavsson i samband med konstnären Henrik Anderssons utställning Participant Observers. Ingår i entrén 50kr.

Utställningen Participant Observers gestaltar Henrik Anderssons undersökning av de delar av Ursvik i norra Sundbyberg där Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) var beläget fram till 2005. I spåren av FOI:s verksamhet finner vi protokoll, fotografier, inventarieförteckningar och konst. Vi får även följa Sveriges första protestmarsch mot atomvapen som avgick mot Ursvik 1961. Vid sidan av flera namnkunniga konstnärer deltog två militärpsykologer som hemliga observatörer i tåget. Materialen ger upphov till frågor om både konstnärer i proteströrelser och konstens och konstnärernas roll i det svenska totalförsvaret.

Martin Gustavssons föredrag knyter an till två teman i Henrik Anderssons utställning – konstnären som fredsaktivist och konstens roll i samhällsbygget. Han berättar om hur konstnären Siri Derkert, som deltog i fredsmarschen mot Ursvik 1961, övervakades av statspolisen redan under hennes tid som ordförande för Stockholmsavdelningen av Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) i början av 1950-talet. Fred var en central fråga för SKV. Trots att organisationen saknade formell partianknytning betraktades den likväl som en sovjetkontrollerad ”frontorganisation”, som en täckmantel för kommunistisk politik. Därefter tar Martin Gustavsson upp ett annat exempel på nationellt försvar: importförbudet på så kallad ”mindervärdig konst”. Statens konstråd (med konstnärer som ledamöter) och Branschrådet för konst och antikviteter (med gallerister som ledamöter) fattade de avgörande besluten om vilken konst som fick importeras till Sverige under åren med allmänna importrestriktioner 1939–1953.

Efter föredraget samtalar Henrik Andersson och Martin Gustavsson kring det breda temat konstnärer i proteströrelser och konstnärer i totalförsvaret av landets gränser.

Läs mer om utställningen Participant Observers

Henrik Andersson (född 1973 i Göteborg) är verksam i Stockholm och utbildad på Konstfack i Fri konst och på Curatorutbildningen. Han har ställt ut på bl a: Moderna Museet Stockholm, Index och Tirana Biennalen i Albanien. Under 2013–2014 arbetade han med Asger Jorns fotografiska arkiv i projektet Museum Jorn som ställdes ut på Baltic Art Center i Visby. Han är en del av redaktionsrådet för tidningen Paletten och har tidigare arbetat som curator på Röda Sten Konsthall och som lärare på Högskolan för fotografi i Göteborg.

http://henrikanderssonart.tumblr.com

Martin Gustavsson är docent i ekonomisk historia och verksam vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score), Stockholms universitet och inom Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), Uppsala universitet. Hans forskning intresserar sig för samspelet mellan ekonomi, politik och kultur i ett historiskt perspektiv. Studien av Siri Derkerts engagemang i fredsrörelsen finns publicerad i antologin Att alltid göra och tänka det olika. Siri Derkert i 1900-talet (Kungliga Biblioteket, 2011).