fbpx

Medborgardialog – närdemokrati eller skendemokrati?

Kerstin Bergendal, PARK LEK, 2012. Foto Jean-Baptiste Bérànger

Kerstin Bergendal, PARK LEK, 2012. Foto Jean-Baptiste Bérànger

Onsdag 14 november 2013 kl 18-19
Marabouparken konsthall

Medborgardialoger – hur och när uppstod de? Vad är de bra för? Vad händer när medborgarna drabbas av ”dialogtrötthet”? Kan man förbättra dialogen? Kom och diskutera! Maria Håkansson, forskare vid Urbana och regionala studier KTH berättar om hur medborgardeltagande finns representerat i planlagstiftningen och i historisk och nutida planeringspraktik, samt hur motiven till dialog diskuterats under de senaste decennierna. Sofia Wiberg är statsvetare och forskar just nu på KTH, avdelning för samhällsplanering och miljö, om medborgardialog i planeringsprocesser. Hon kommer att reflektera över sina erfarenheter av praktiskt dialogarbete i olika svenska kommuner. Kerstin Bergendal är just nu aktuell med PARK LEK projektet i utställningen Hembyg(g)d – ett konstprojekt som samtidigt är ett reellt ingrepp i en stadsplaneringsprocess i Hallonbergen och Ör som bygger på samtal och dokumentation av samtal.

Deltagare:

Kerstin Bergendal är en svensk konstnär baserad i Köpenhamn där hon gjort sig känd för sina storskaliga offentliga interventioner och deltagarbaserade projekt. I Roskilde har hon drivit ett elvaårigt konstprogram i relation till kommunens utveckling av en ny stadsdel (Art Plan Tre Kronor).

Maria Håkansson, biträdande lektor vid Urbana och regionala studier, KTH, Stockholm. Maria Håkansson undervisar och forskar på temat planeringens teori och praktik och intresserar sig särskilt för hur kunskap produceras och reproduceras i planeringsprocesser och i mötet mellan yrkesgrupper, medborgare och andra aktörer i planeringsprocessen. Just nu är hon följeforskare för Arkitekturmuseets, Boverkets, Riksantikvarieämbetets och Statens Konstråds regeringsuppdrag ”Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer”.

Sofia Wiberg är statsvetare med inriktning på lokala demokratifrågor. 2007 grundade hon Medborgaranalysen som arbetar med att utveckla metoder för Medborgardialoger, genomföra dialogprojekt och undersökningar i svenska kommuner. Just nu forskar hon på  KTH, avdelning för samhällsplanering och miljö om medborgardialog i planeringsprocesser.

Diskussionen arrangeras i samarbete med Statens Konstråd