fbpx
  • Utställningsbild: Jean-Baptiste Béranger
    Utställningsbild: Jean-Baptiste Béranger
7 februari 2015–26 april 2015

Mierle Laderman Ukeles

Mierle Laderman Ukeles, Transfer: The Maintenance of the Art Object, July 20, 1973. Performance at the Wadsworth Atheneum, Hartford, CT Courtesy Ronald Feldman Fine Arts, New York

Maintenance Art Works 1969–1980

Marabouparken konsthall och Konsthall C presenterar den första utställningen av Mierle Laderman Ukeles arbeten i Sverige samt ett gemensamt program med utställningar och evenemang; From Her House med verk av Anna Sjödahl, Margaret Raspé och Joanna Lombard och ett filmprogram med konstnärliga undersökningar av hemmet, hushållsarbete och arbetets könsuppdelning.

Mierle Laderman Ukeles intog tidigt en framträdande roll i den konceptuella och feministiska konsten. Ukeles utbildades sig i 1960-talets USA i ett konstklimat där konceptuella ramverk och den konstnärliga skapelseprocessen betraktades som lika viktiga som den visuella upplevelsen. I sina första, experimentella arbeten ger hon på ett symboliskt och personligt sätt uttryck för ett inre tumult, vilket hon knyter ihop med tidens sociala oro, Vietnamkriget och kvinnorörelsens framfart. Många av Ukeles arbeten har sitt ursprung i performanceverk där konstnären utför handlingar eller uppgifter som sedan dokumenteras med hjälp av fotografi, text eller film och ställs ut.

Ukeles arbetade i en uppbrottstid och utvidgade sina intresseområden mot sociopolitiska problemställningar och engagerade sig aktivt i frågor utanför konstens traditionella domän. Hennes arbeten som presenteras på Marabouparken konsthall utgörs av projekt med rötterna i konstnärens egna kamp i hemmet. Frustrerad av hur hennes förpliktelser som mor ansågs störa hennes konstnärliga arbete, bestämde hon sig för att testa konstens gränser genom att lösa upp skillnaden mellan de två typerna av arbete, vilket riktade fokus på det värdesystem som appliceras på arbete i hemmet i jämförelse med det värdesystem som gäller i den vita kuben. I båda dessa ”rum” ska underhållsarbetet, dvs städning och rengöring, ske på ett osynligt sätt och lämna plats för en leende hemmafru eller ett skinande konstverk. Genom att utmana det sociopolitiska landskap som hon var tvungen att navigera sig fram i, lyckades Ukeles göra sin personliga kamp allmängiltig och inrätta den i ett vidare politiskt perspektiv.

I presentationen av Ukeles konstnärskap på Marabouparken konsthall och Konsthall C ligger fokus på hennes rörelse från hemmet till den publika sfären. Marabouparken konsthall ställer ut Ukeles tidiga arbeten som bland annat inkluderar de epokgörande performanceverken där konstnärens utförande av hushållsarbete vävs ihop med en kritik av konstinstitutionen. Konsthall C presenterar det långvariga projektet Touch Sanitation (1977–1980) som bygger på Ukeles arbete som artist-in-residence vid New York Department of Sanitation och en performance där hon skakar hand med och tackar samtliga renhållningsarbetare i New York.

Utställningen Mierle Laderman Ukeles: Maintenance Art Works 1969–1980 är organiserad i samarbete med Grazer Kunstverein, curator är Krist Gruijthuijsen konsthallschef på Grazer Kunstverein, Österrike.
Läs mer om Mierle Laderman Ukeles projekt Touch Sanitation på Konsthall C
Läs mer om det gemensamma film- och evenemangsprogrammet 

Mierle Laderman Ukeles (född 1939 i Denver, Colorado) har studerat vid Barnard College och Pratt Institute i New York. Sedan 1970–talet har hon framfört sina performanceverk och deltagit i utställningar som C7500 på Wadsworth Atheneum Museum of Art i Hartford (1973), Issue: Social Strategies by Women Artists, Institute of Contemporary Art, London, Ronald Feldman Fine Arts, New York (1998), WACK! Art and the Feminist Revolution, Museum of Contemporary Art, Los Angeles, PS1, New York (2007–2008) och International Armory Art Fair, New York (2007), Maintenance Art Works 1969–1980, Grazer Kunstverein (2013). Hon deltog senast i den 13:e Istanbulbiennalen.